Διαχείριση ενδοδοντικών περιστατικών αυξημένης δυσκολίας

Σεμινάριο της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης 

 Η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης διοργανώνει σεμινάριο για τη διαχείριση ενδοδοντικών περιστατικών αυξημένης δυσκολίας, το διήμερο 28-29 Μαΐου 2021.
 
Συντονιστές: Κ. Νιαμονητός, Α. Λαμπρόπουλος, Γ. Τζανετάκης

Διδασκοντες:
Αγραφιώτη Α. Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Δεληβάνη Ν. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείσα στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.
Κακαβέτσος Β. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λαμπρόπουλος Α. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.
Μάγκος Σ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέλιου Ε. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαδούλη Κ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείσα στο Πανεπιστήμιο Pittsburgh, Η.Π.Α.
Τζανετάκης Γ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φλωράτος Σ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania Η.Π.Α.
 

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

09.00 – 10.00

Αντιμετώπιση ιατρογενών συμβαμάτων

Γ. ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ

 

Θα αναπτυχθούν: Αντιμετώπιση διατρήσεων υποπολφικού, αυχενικού, μέσου και ακρορριζικού τριτημορίου, μετατόπιση ρ.σ., θραύση εργαλείων

 

10.00 – 11.30

Επίδειξη αντιμετώπισης διατρήσεων με βιοεπαγωγικά υλικά και προβολή σε οθόνη

Γ. ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ

11.30 – 12.30

Ενδοδοντική αντιμετώπιση επιπλοκών οδοντικού τραυματισμού

Σ. ΜΑΓΚΟΣ

 

Θα αναπτυχθούν: Ο ρόλος του πολφού στον οδοντικό τραυματισμό και η αντιμετώπιση των επιπλοκών νεκρώσεως, ενασβεστίωσης, εσωτερικής και εξωτερικής απορρόφησης, καταγμάτων ρίζας

 

12.30 – 13.30

Διάλειμμα-Ελαφρύ γεύμα

 

13.3014.00

Ενδοδοντική θεραπεία δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο

Α. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

 

Θα αναπτυχθούν: Η βιολογία της διάπλασης της ρίζας, οι τεχνικές apexification και apexogenesis, η έμφραξη του δοντιού με βιο-επαγωγικά υλικά και η τεχνική της επαναγγείωσης του πολφού

 

14.00 – 14.30

Επίδειξη τεχνικής επαναγγείωσης του πολφού και τοποθέτησης ΜΤΑ plug στο αδιάπλαστο ακρορρίζιο

Α. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

14.30 – 15.00

Ρωγμές και κατάγματα

Ν. ΔΕΛΗΒΑΝΗ

15.00 – 16.00

Αξιολόγηση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

ΚΛ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

 

Θα αναπτυχθούν: Κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια αξιολόγησης, ενδείξεις μικροδιαρροής και η σημασία της στην πρόγνωση

 

 

 

 

 

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

09.00 – 10.00

Τεχνικές δυνατότητες στη συντηρητική επανα-θεραπεία

Ε. ΜΕΛΙΟΥ

 

Θα αναπτυχθούν: Αφαίρεση γουταπέρκας, αξόνων, κώνων αργύρου, κονιών, θραυσμάτων εργαλείων

 

10.00 – 12.00

Επίδειξη αφαίρεσης θραυσμένων εργαλείων κ.ά. διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε οθόνη

Β. ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ

12.00 – 12.45

Διάλειμμα-Ελαφρύ γεύμα

 

12.45 – 13.30

Χειρουργική Ενδοδοντία

Σ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ

 

Θα αναπτυχθούν: κριτήρια επιλογής περιστατικών, λεπτομερής περιγραφή σταδίων τεχνικής διαμέσου μικροσκοπίου, χρήση συσκευών και υλικών, προβληματισμοί ανατομικών μορίων και αισθητικής ζώνης

 

13.30 – 14.15

Επίδειξη χειρουργικής επεξεργασίας ακρορριζικού τριτημορίου και ανάστροφης έμφραξης διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε οθόνη

Σ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ

14.15 – 16.00

Τα ενδοδοντικά περιστατικά που μας προβλημάτισαν και πως τα αντιμετωπίσαμε

Β. ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ

 

 

 

Τιμή συμμετοχής: 150 ευρώ