«Οδοντικές Ρωγμές και Κατάγματα: Ενδοδοντία και Αποκατάσταση με Βάση την Τεκμηρίωση»

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων διοργανώνει το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: «Οδοντικές Ρωγμές και Κατάγματα: Ενδοδοντία και Αποκατάσταση με Βάση την Τεκμηρίωση».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Μαρτίου 2021 και το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τους διεθνώς αναγνωρισμένους ομιλητές:

- Prof. Aviad Tamse
- Prof. Gustavo De-Deus
- Prof. Eva Anadioti
- Dr. Miguel Marques

«Στόχος μας είναι η ανταλλαγή απόψεων αλλά και ο εμπλουτισμός των γνώσεων όλων μας. Στα πλαίσια αυτά, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κλινικά ενδοδοντικά θέματα της καθημερινής οδοντιατρικής πράξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα συζήτησης μεταξύ των συνέδρων για ανταλλαγή απόψεων» αναφέρουν σε μήνυμά τους ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Χρήστος Κ. Δανδάκης και ο Πρόεδρος της Οργ. Επιτροπής Σπύρος Φλωράτος.

Όπως σημειώνουν, «η οργανωτική επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου επιστημονικού προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει διαλέξεις και εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τις γνώσεις τους θα διαπραγματευτούν με τρόπο κατανοητό κλινικά θέματα αιχμής στην Ενδοδοντολογία».

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εταιρικά διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη χρήση των σύγχρονων υλικών, τεχνικών και συστημάτων που αφορούν την Ενδοδοντολογία.

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Αγγλική, ενώ θα υπάρχει και ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά και αντίστροφα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://endomeeting.vevents.gr/