Σεμινάριο για τη διαχείριση ενδοδοντικών περιστατικών αυξημένης δυσκολίας

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Σεμινάριο με θέμα: «Η διαχείριση ενδοδοντικών περιστατικών αυξημένης δυσκολίας», διοργανώνει η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ε. Κοντακιώτης, Α. Λαμπρόπουλος, Γ. Τζανετάκης
   
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  
Αγραφιώτη Α. Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Δεληβάνη Ν. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείσα στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.
Κακαβέτσος Β. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοντακιώτης Ε. Καθηγητής Ενδοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμπρόπουλος Α. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.
Μάγκος Σ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέλιου Ε. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νιαμονητός Κ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Harvard, Η.Π.Α.
Παπαδούλη Κλ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείσα στο Πανεπιστήμιο Pittsburgh, Η.Π.Α.
Τζανετάκης Γ. Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Φλωράτος Σ. Ενδοδοντολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania, Η.Π.Α.

 Πρόγραμμα

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
09.00-10.00 Αντιμετώπιση ιατρογενών συμβαμάτων Θα αναπτυχθούν: Αντιμετώπιση διατρήσεων υποπολφικού, αυχενικού, μέσου και ακρορριζικού τριτημορίου, μετατόπιση ρ.σ., θραύση εργαλείων Γ.ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
10.00 - 11.30 ΕΠΙΔΕΙΞΗ αντιμετώπισης διατρήσεων με βιοεπαγωγικά υλικά και προβολή σε οθόνη Γ.ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
11.30-12.30 Ενδοδοντική αντιμετώπιση επιπλοκών οδοντικού τραυματισμού Θα αναπτυχθούν: Ο ρόλος του πολφού στον οδοντικό τραυματισμό και η αντιμετώπιση των επιπλοκών νεκρώσεως, ενασβεστίωσης, εσωτερικής και εξωτερικής απορρόφησης, καταγμάτων ρίζας Σ.ΜΑΓΚΟΣ
12.30-13.30 Διάλειμμα  
13.30-14.00 Ενδοδοντική θεραπεία δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο Θα αναπτυχθούν: Η βιολογία της διάπλασης της ρίζας, οι τεχνικές apexification και apexogenesis. Η έμφραξη του δοντιού με βιο-επαγωγικά υλικά και η τεχνική της επαναγγείωσης του πολφού Α.ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
14.00-14.30 ΕΠΙΔΕΙΞΗ τεχνικής επαναγγείωσης του πολφού και τοποθέτησης ΜΤΑ plug στο αδιάπλαστο ακρορρίζιο Α.ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
14.30-15.00 Ρωγμές και Κατάγματα Ν.ΔΕΛΗΒΑΝΗ
15.00-16.00 Αξιολόγηση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών Θα αναπτυχθούν: Κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια αξιολόγησης, ενδείξεις μικροδιαρροής και η σημασία της στην πρόγνωση ΚΛ.ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

 Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
09.00-10.00 Τεχνικές δυνατότητες στην συντηρητική επανα-θεραπεία Θα αναπτυχθούν: Αφαίρεση γουταπέρκας, αξόνων, κώνων αργύρου, κονιών, θραυσμάτων εργαλείων Ε.ΜΕΛΙΟΥ
10.00-12.00 ΕΠΙΔΕΙΞΗ αφαίρεσης θραυσμένων εργαλείων κ.ά. διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε οθόνη Β.ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ
12.00-12.45 Διάλειμμα  
12.45-13.30 Χειρουργική Ενδοδοντία Θα αναπτυχθούν: Κριτήρια επιλογής περιστατικών, λεπτομερής περιγραφή σταδίων τεχνικής διαμέσου μικροσκοπίου, χρήση συσκευών και υλικών, προβληματισμοί ανατομικών μορίων και αισθητικής ζώνης Σ.ΦΛΩΡΑΤΟΣ
13.30-14.15 ΕΠΙΔΕΙΞΗ χειρουργικής επεξεργασίας ακρορριζικού τριτημορίου και ανάστροφης έμφραξης διαμέσου μικροσκοπίου και προβολή σε οθόνη Σ.ΦΛΩΡΑΤΟΣ
14.15-16.00 Τα ενδοδοντικά περιστατικά που μας προβλημάτισαν και πως τα αντιμετωπίσαμε Ε.ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Κ.ΝΙΑΜΟΝΗΤΟΣ Β.ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ   Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΗ


Στοιχεία Εκδήλωσης

Ημερομηνία 06/11/2020
Έως 07/11/2020
Registration Start Date 13/12/2019
Cut off date 06/11/2020
Τιμή 150.00€