Κλασικές και Εναλλακτικές Τεχνικές στην Κινητή Προσθετική

Webinar της Εταιρείας Σύγχρονης Οδοντιατρικής στις 14 Μαΐου 2022.
Διαδικτυακή ημερίδα κινητής προσθετικής, με θέμα «Κλασικές και Εναλλακτικές Τεχνικές στην Κινητή Προσθετική» πραγματοποιεί η Εταιρεία Σύγχρονης Οδοντιατρικής (ΕΣΟ), το Σάββατο 14 Μαΐου 2022.
 
Συντονιστής του webinar θα είναι ο καθηγητής Ηρακλής Καρκαζής και διδάσκοντες οι: Η. Καρκαζής, Ν. Πολυχρονάκης, Μ. Σωτηρίου, Δ. Καρβέλας
 

Πρόγραμμα

 
09.00-10.00: Εγγραφές
10.00-11.00: Μαλακά επιστρώματα στην κινητή προσθετική, Ν. Πολυχρονάκης
11.00-11.10: Διάλειμμα
11.10-12.00: Επένθετες επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες, Η. Καρκαζής
12.00-12.10: Διάλειμμα
12.10-13.00: Σχεδίαση μεταλλικού σκελετού μερικής οδοντοστοιχίας σε σχέση με τις ομάδες κατά Kennedy, Μ. Σωτηρίου
13.00-13.10: Διάλειμμα
13.10 -14.00: Προσαρμογή του νευρομυϊκού παράγοντα στις Ο.Ο., Η. Καρκαζής
14.00-14.10: Διάλειμμα
14.10-14.40: Ολικές οδοντοστοιχίες. Εναλλακτικές τεχνικές.
14.40-14.55: Θερμοπλαστικές ρητίνες. Νεότερες απόψεις-ορθολογική, προσέγγιση Ν. Πολυχρονάκης
14.55-15.10: Συζήτηση
15.15-16.15: Πρακτική επίδειξη ανάλυσης στον παραλληλογράφο και σχεδιασμός Μ.Ο. σε εκμαγεία.
Η ανάλυση των εκμαγείων και η σχεδίαση του μεταλλικού σκελετού θα γίνει σύμφωνα με τις 4 ομάδες κατά Kennedy, Μ. Σωτηρίου, Δ. Καρβέλας.
 
Κόστος Συμμετοχής: 50 ευρώ
Περισσότερα στο: www.eso.gr.