Η μικρο-εργονομική προσέγγιση της επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία UNICON διοργανώνει webinar στις 26 Ιανουαρίου.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία UNICON διοργανώνει webinar με θέμα: «Η μικρο – εργονομική προσέγγιση της επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων», στις 26 Ιανουαρίου, 20:30.

Ομιλητής θα είναι ο Γεώργιος Τσομπανίδης, χειρ. οδοντίατρος - ενδοδοντολόγος, τμηματάρχης Τμήματος Ενδοδοντίας 424 ΓΣΝΕ.

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι οι εξής:

- Ασφαλής και εργονομική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων στην κλινική πράξη

- Η εργονομική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων στην κλινική πράξη

- Η μικρο – εργονομική προσέγγιση της ενδοδοντικής θεραπείας

- Η μικρο – εργονομική προσέγγιση της επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η σύγχρονη ενδοδοντική θεραπεία βασίζεται αφενός στη γνώση και στο σεβασμό της βιολογικής βάσης της Ενδοδοντολογίας, αφετέρου στην ορθολογική κλινική εφαρμογή των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων και τεχνικών. Η αποτελεσματική χημικομηχανική επεξεργασία του συστήματος των ριζικών σωλήνων αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί έμφαση στην κατεύθυνση της πρακτικής κατανόησης των βασικών αρχών της μηχανοκίνητης προπαρασκευής των συστήματος των ριζικών σωλήνων, υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών, του καθορισμού μήκους εργασίας, του μεγέθους ακροριζικής διεύρυνσης και του συνιστώμενου πρωτοκόλλου διακλυσμών με στόχο τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Θα συζητηθούν επίσης οι νεότερες εξελίξεις στο σχεδιασμό και τη μεταλλουργία των μηχανοκίνητων ρινών ελεγχόμενης μνήμης, καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην καθημερινή κλινική πράξη. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιασθεί το νέο σύστημα ρινών ORODEKA PLEX V.

Η παρκουλούθηση του webinar είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3dFcJ6GvTRyvTmhEGiZBbQ.