Σεμινάριο για Επαναλήψεις Ενδοδοντικής Θεραπείας και Αφαίρεση Σπασμένων Εργαλείων

Στις 23-24 Οκτωβρίου με ομιλητή τον Ανδρέα Κροκίδη.

Η Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής (ΑΚΟ) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: ENDO RETREΑTMENT Update / Διήμερο σεμινάριο για Επαναλήψεις Ενδοδοντικής Θεραπείας και Αφαίρεση Σπασμένων Εργαλείων και ομιλητή τον Ανδρέα Κροκίδη.
  
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα κλινικά στάδια της επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης.

Στο θεωρητικό μέρος θα αναλυθούν οι τεχνικές και τα υλικά για:
– αξιολόγηση
– διάνοιξη
– σωστή στρατηγική στη ΧΜΕ με μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti
– διαχείριση συμβαμάτων
– αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των υγρών διακλυσμού
– τρισδιάστατη έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων με τεχνικές θερμής συμπύκνωσης και βιο-επαγωγικά υλικά

Στο πρακτικό μέρος θα γίνει άσκηση των συμμετεχόντων σε:

– αφαίρεση αξόνων
– αφαίρεση γουταπέρκας
– διαχείριση σκαλοπατιών
– διαχείριση διατρήσεων
– διαχείριση σπασμένων εργαλείων
– έμφραξη του ριζικού σωλήνα

Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε πλαστικά μπλοκ, τρισδιάστατα διαφανή δόντια και εξαγμένα δόντια, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το κλινικό μικροσκόπιο, καθώς και όλο τον υπόλοιπο περιφερειακό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια όλων των ασκήσεων.

Στόχοι διημέρου:

– Η κωδικοποίηση της σωστής αξιολόγησης των δοντιών που χρήζουν επανάληψης Ε.Θ
– Η κατανόηση της σωστής διαχείρισης κάθε σταδίου της επανάληψης της Ε.Θ
– Ασφαλής και προβλέψιμη αντιμετώπιση συμβαμάτων
– Αποτελεσματική έμφραξη του ρ.σ. με θερμή τεχνική και βιο-επαγωγικά υλικά
– Συζήτηση κλινικών προβληματισμών και ανταλλαγή απόψεων

Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ (μέλη της ΑΚΟ έκπτωση 10%)

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.akod.gr.