Προκήρυξη δια βίου προγράμματος: Marketing και Διαχείριση Οδοντιατρικών Μονάδων

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης "Marketing και Διαχείριση Οδοντιατρικών Μονάδων" αποσκοπεί στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με το νομικό, φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας μίας μονάδας παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών

Ταυτόχρονα θα υπάρξει και εκτεταμένη παρουσίαση των νέων δομών και πρωτοκόλλων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις σύγχρονες υγειονομικές και άλλες προκλήσεις.  Τέλος, σημαντικό κομμάτι θα αφορά στην εκπαίδευση πάνω στην επικοινωνία με τους ασθενείς,  τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το νομικό πλαίσιο διαφήμισης των οδοντιατρικών υπηρεσιών.  Οι συμμετέχοντες  μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να προσαρμοσθούν πλήρως στα νέα επιστημονικά και άλλα δεδομένα καθώς και στο απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας και διαχείρισης ενός οδοντιατρείου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες της Οδοντιατρικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Χώρος διεξαγωγής του Προγράμματος

Τα μαθήματα θα διεξάγονται με φυσική παρουσία στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Τολίδης.

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/09/2020 μέχρι 25/10/2020.

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος και όλες οι πληροφορίες για την εγγραφή σας είναι διαθέσιμες εδώ.

Φορέας Υλοποίησης: ΚΕΔΙΒΙΜ.