Η περιοδοντική νόσος μπορεί να πυροδοτήσει την εκδήλωση του Alzheimer;

Η μακροχρόνια έκθεση σε βακτήρια που προκαλεί η  περιοδοντική νόσος μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή και εκφυλισμό των εγκεφαλικών νευρώνων, με άλλα λόγια έχει συμπτώματα ανάλογα με εκείνα της  νόσου του Alzheimer. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει  μελέτη του Πανεπιστημίου του Illinois στο Σικάγο, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE.

“Κι άλλες μελέτες έχουν δείξει στενή συσχέτιση μεταξύ περιοδοντίτιδας και γνωστικής εξασθένησης, αλλά αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι η έκθεση στα περιοδοντικά βακτήρια οδηγεί στον σχηματισμό γεροντικών πλακών που επιταχύνουν την ανάπτυξη της νευροπαθολογίας που εντοπίζεται στους ασθενείς με Alzheimer ”,  ανέφερε η Δρ Keiko Watanabe, Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας στο UIC College of Dentistry και συγγραφέας της μελέτης.
 
“Αυτή ήταν μια μεγάλη έκπληξη", δήλωσε η Δρ Watanabe.  “Δεν περιμέναμε ότι τα περιοδοντικά βακτήρια  θα είχαν αυτή τη μεγάλη επιρροή στον εγκέφαλο, ή ότι οι επιδράσεις  τους  θα έμοιαζαν τόσο πολύ με τη νόσο του Alzheimer.
 
Για να μελετήσουν την επίδραση των βακτηριδίων στην υγεία του εγκεφάλου, η Δρ Watanabe και οι συνεργάτες της - συμπεριλαμβανομένου του Dr. Vladimir Ilievski, Επίκουρου Καθηγητή στο UIC και συν-συγγραφέα της μελέτης,  χρησιμοποίησαν δέκα άγρια ποντίκια, ενώ άλλα δέκα ποντίκια χρησίμευσαν ως ομάδα ελέγχου. Μετά από 22 εβδομάδες επαναλαμβανόμενης από το στόμα εφαρμογής των βακτηρίων στην ομάδα μελέτης, οι ερευνητές μελέτησαν τον εγκεφαλικό ιστό των ποντικών και συνέκριναν την υγεία του εγκεφάλου τους.
 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που εκτίθενται χρόνια στα βακτήρια είχαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις  αμυλοειδούς βήτα - μια γεροντική πλάκα που βρέθηκε στον εγκεφαλικό ιστό ασθενών με Alzheimer. Η ομάδα μελέτης είχε επίσης περισσότερη φλεγμονή στον εγκέφαλο και λιγότερους ακέραιους νευρώνες λόγω εκφυλισμού.
 
Tα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω μέσα από την πρωτεϊνική και RNA ανάλυση του αμυλοειδούς βήτα, η οποία φανέρωσε ψηλότερη έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται τη φλεγμονή και την εκφύλιση στην ομάδα  μελέτης. Παράλληλα, το DNA των περιοδοντικών βακτηρίων εντοπίστηκε στον εγκεφαλικό ιστό των ποντικιών της ομάδας μελέτης, ενώ και μια βακτηριακή πρωτεΐνη εντοπίστηκε εντός των νευρώνων τους.
 
"Τα δεδομένα μας δεν αποδεικνύουν μόνο την κίνηση των βακτηρίων από το στόμα στον εγκέφαλο, αλλά επίσης ότι η χρόνια λοίμωξη οδηγεί σε νευρολογικές βλάβες παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται στη νόσο του Alzheimer", ανέφερε η Δρ. Watanabe.
 
Σύμφωνα με τους ερευνητές η κατανόηση της αιτιοπαθογένειας και των παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου του Alzheimer είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη θεραπειών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σποραδικές ή βραδείας εκδήλωσης νόσους, που αποτελούν περισσότερο από το 95% των περιστατικών και έχουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες αιτίες και μηχανισμούς.
 
*Πηγή: www.sciencedaily.com.