«Εικονικοί ασθενείς» για καλύτερη εξοικείωση με τις οδοντιατρικές τεχνικές

Οι φοιτητές Οδοντιατρικής στο Οδοντιατρικό Ινστιτούτο του  Πανεπιστημίου Leeds θα είναι οι πρώτοι φοιτητές στην Μ. Βρετανία, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις γνώσεις τους πάνω σε εικονικούς ασθενείς.

Πληροφορίες