Πωλείται εξοπλισμός οδοντιατρείου

 Πωλείται ο παρακάτω εξοπλισμός οδοντιατρείου:

 • Χειρολαβές: 
  • αερότορ W&Η
  • μικρομότορ γωνιακή Bien Air
  • μικρομότορ ευθεία W&Η
  • γωνιακή 180ο ενδοδοντίας W&Η
 • Συσκευή υπερήχων Satellite (Γαλλική)
 • Δονητής Αμαλγάματος W&Η
 • Μικροαποστειρωτήρας
 • Συσκευή φωτοπολυμερισμού
 • Οδοντάγρες Aesculap (όλη η σειρά)
 • Μοχλοί, λαβίδες, κοχλιάρια, ξέστρα και άλλα μικροεργαλεία

 Όλα σε καλή κατάσταση. 

Δίδονται επίσης και έδρα (unit) Quentin, Ακτινογραφικό, Κλίβανος, Αεροσυμπιεστής, εάν υπάρχει ενδιαφέρον.

Τιμή για όλα: €1.200

Τηλέφωνο: 697 7705 046