Ζητείται οδοντοτεχνίτης

Οδοντοτεχνικό εργαστήριο στην περιοχή του Αλίμου, ζητά οδοντοτεχνίτη με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 694 9031 222.