Ακίνητη Προσθετική

ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
©2013. Σελίδες: 368
ISBN 978-960-99328-6-8

Aπό τη Χειρουργική του Στόματος στη
Γναθοπροσωπική Χειρουργική
(Μια ιστορική εποποιϊα)

Χρήστος Σ. Μάρτης
Kυριακή Xρ. Mάρτη
Βασίλειος Ν. Ράγκος

Το βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή Χρήστου Μάρτη «Aπό τη Χειρουργική Στόματος στη Γναθοπροσωπική Χειρουργική» περιγράφει κυρίως την παθολογοανατομική βάση των τραχηλοπροσωπικών χειρουργικών νοσημάτων και την ιστορική εξέλιξη των εγχειρητικών τεχνικών, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομερείς και προσωπικές αναφορές για την καθιέρωση  της ειδικότητας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο σύγγραμμα που αποκαλύπτει και διδάσκει την ιστορική αλήθεια για τη Χειρουργική Στόματος και τη Γναθοπροσωπική Χειρουργική, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη κάθε οδοντιάτρου που ασχολείται ή ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στο στοματογναθοπροσωπικό χώρο.

 

Aπό τη Χειρουργική του Στόματος στη Γναθοπροσωπική Χειρουργική