Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Τιμή: 60€
©2007. Σελίδες: 281
ISBN 978-960-89805-1-8
Eκδόσεις: «ΟΒ»

Η Ακτινογραφία στην Ενδοδοντία

Θ. Λαμπριανίδης
Ι. Μολυβδάς
Ε. Μαζίνης

Ένα σύγχρονο επιστημονικό βιβλίο του τεκμηριώνει τη μέχρι τώρα έρευνα και κλινική εμπειρία πάνω στην ακτινογραφία στην ενδοδοντία. Περιέχει συνολικά έντεκα κεφάλαια, τα οποία είναι τα εξής: βασικά στοιχεία ακτινογραφίας, τεχνικές ακτινογράφησης, σύγχρονες ακτινογραφικές απεικονιστικές τεχνικές στην ενδοδοντία, προβλήματα κατά τη λήψη, εμφάνιση και στερέωση πλακιδίων, η συμβολή της ακτινογραφίας στη διάγνωση, η συμβολή της στη διάγνωση τραυματικών βλαβών, στη διάγνωση και αξιολόγηση ενδοδοντικών θεραπειών, στην επιλογή του θεραπευτικού σχήματος, η συμβολή της στα στάδια της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας και στη χειρουργική ενδοδοντία, στη διάγνωση και αντιμετώπιση ιατρογενών συμβαμάτων κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας και τέλος η συμβολή της ακτινογραφίας στην αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στην ενδοδοντία. Να τονίσουμε πως σε όλα τα κεφάλαια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση, με σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες και ακτινογραφίες από χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά.


Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ