Κάθετη και Οριζόντια Ανάπλαση της Ακρολοφίας

Τιμή: 160€
©2019. Σελίδες: 400
ISBN: 978-618-82774-5-8
Eκδόσεις: «ΜΠΟΝΙΣΕΛ»

Κάθετη και Οριζόντια Ανάπλαση της Ακρολοφίας

I. Urban
Επιστημονική επιμέλεια: Ν. Κρόμπας, Οδοντίαρος

Το συναρπαστικό αυτό βιβλίο που περιγράφει τις σημαντικότερες παραμέτρους της Οριζόντιας και Κάθετης Ανάπλασης της Φατνιακής Ακρολοφίας χρησιμοποιώντας την Καθοδηγούμενη Οστική Αναγέννηση, περιλαμβάνει κεφάλαια επάνω: στην Χειρουργική Ανατομία του Εδάφους του Στόματος, στην περιγραφή των σταδίων βήμα προς βήμα για την οστική ανάπλαση με έμφαση στον τροποποιημένο Γλωσσικό κρημνό και την προστασία του Γενειακού νεύρου κατά την διάρκεια της δημιουργίας των προωθητικών κρημνών.

Περιγράφονται σε οκτώ κεφάλαια οι τεχνικές για ανάπλαση της μεσοδόντιας θηλής και σε μονήρες εμφύτευμα και για εκτεταμένη διόρθωση των μαλακών ιστών σε μεγάλη Κάθετη ανάπλαση της Ακρολοφίας. Εξαιρετική είναι η βήμα προς βήμα περιγραφή της ταυτόχρονης Ανάπλασης της Οπίσθιας περιοχής της άνω γνάθου με Καθοδηγούμενη Οστική αναγέννηση σε συνδυασμό με την Ανύψωση του εδάφους του Ιγμορείου καθώς και οι επιπλοκές της αποκάλυψης των μεμβρανών και η αντιμετώπιση των μολύνσεων του μοσχευμάτων.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου ο συγγραφέας παρουσιάζει το τμήμα με τα «Μαθήματα που πήρα», με το τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά για να επιτευχθούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
2. Η προετοιμασία του χειρουργείου και του ασθενούς
3. Μεμβράνες και μοσχεύματα
4. Ενδοστοματική λήψη αυτογενούς οστού
5. Η χειρουργική ανατομία του εδάφους του στόματος
6. Αρχές της κάθετης και οριζόντιας ανάπλασης της ακρολοφίας στην οπίσθια κάτω γνάθο
7. Κάθετη ανάπλαση ακρολοφίας
8. Κάθετη ανάπλαση της ακρολοφίας στην οπίσθια κάτω γνάθο
9. Ανάπλαση της πρόσθιας κάτω γνάθου
10. Συνδυασμένη ανάπλαση της ακρολοφίας της οπίσθιας άνω γνάθου σε μερικά νωδούς ασθενείς
11. Οριζόντια ανάπλαση της ακρολοφίας: η τεχνική του λουκάνικου
12. Ανάπλαση της ακρολοφίας στην πρόσθια άνω γνάθο
13. Αποκατάσταση θηλής σε συνδυασμό με κάθετη οστική ανάπλαση σε μονήρη νωδά διαστήματα
14. Η χειρουργική αντιμετώπιση εκτεταμένων κάθετων ελλειμμάτων στην πρόσθια άνω γνάθο: ταξινόμηση των κάθετων ελλειμμάτων της πρόσθιας άνω γνάθου
15. Μετάθεση του ρινοϋπερώιου νεύρου: ο υπερώιος κρημνός
16. Ουλοβλεννογόνια χειρουργική μετά την οστική ανάπλαση
17. Νέες προοπτικές στην ουλοβλεννογόνια χειρουργική μετά την ανάπλαση της ακρολοφίας
18. Νέες προοπτικές στην διατήρηση του παρυφώδους οστού μετά από ανάπλαση της ακρολοφίας
19. Δημιουργία και διατήρηση μιας θετικής αρχιτεκτονικής των μαλακών ιστών χρησιμοποιώντας μονήρη εμφυτεύματα όταν πρόκειται να αντικατασταθούν πολλαπλά ελλείποντα δόντια
20. Αποκατάσταση της νωδής και απορροφημένης άνω γνάθου
21. Επιπλοκές της οστικής ανάπλασης της ακρολοφίας
22. Η χρήση αυξητικών παραγόντων