Λειτουργική Σύγκλειση στην Αποκαταστατική Οδοντιατρική και στην Προσθετική

Τιμή: 90€
©2020. Σελίδες: 290
ISBN: 978-960-85075-7-9
Eκδόσεις: «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Λειτουργική Σύγκλειση στην Αποκαταστατική Οδοντιατρική και στην Προσθετική

I. Klineberg, S. Eckert
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Δημ. Τορτοπίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Προσθετικής Α.Π.Θ.

- Εύκολο στην ανάγνωση
- Εύκολο στη χρήση
- 300 έγχρωμες φωτογραφίες - Συμπερασματικοί πίνακες
- Περιγράμματα με σημεία κλειδιά - Συμβουλές και υποδείξεις
Στα 21 κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται λεπτομερώς η Φυσιολογία και η Παθοφυσιολογία των μελών του ΣΓΣ (κροταφογναθικές διαρθρώσεις, μασητήριοι μύες), η Μικροβιολογία και η Ανοσοβιολογία του Περιοδοντίου, η προσαρμογή στις αλλαγές και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Σύγκλεισης, καθώς και οι συγκλεισιακοί νάρθηκες. Παράλληλα, περιγράφονται ενδελεχώς, οι αρχές της Σύγκλεισης στις συμβατικές και επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις και ο σημαντικός ρόλος του Συγκλεισιακού παράγοντα στην κλινική πράξη και ειδικότερα στην:
- Ακίνητη Προσθετική
- Κινητή Προσθετική
- Προσθετική επί Εμφυτευμάτων - Γναθοπροσωπική Προσθετική - Περιοδοντολογία
- Ορθοδοντική

Περιεχόμενα
Πρόλογος και Εισαγωγή

Ενότητα 1: Βιολογική Προσέγγιση
1. Η βιολογική βάση της λειτουργικής σύγκλεισης: Το νευρικό σύστημα
2. Μικροβιολογία και ανοσοβιολογία του περιοδοντίου
3. Σύγκλειση και υγεία
4. Σύγκλειση και προσαρμογή στις αλλαγές: νευροπλαστική και επιπτώσεις στη γνωστική λειτουργία
5. Κινήσεις της κάτω γνάθου και ο έλεγχός τους
6. Ανατομία και παθοφυσιολογία της κροταφογναθικής διάρθρωσης

Ενότητα 2: Εκτίμηση
7. Τύποι σύγκλεισης και κλινικές ιδιαιτερότητες
8. Διάγνωση της σύγκλεισης για σχέδιο θεραπείας
9. Αρθρωτήρες, καταγραφές, εκμαγεία μελέτης

Ενότητα 3: Σύγκλειση στα οδοντικά εμφυτεύματα
10. Φυσιολογική θεώρηση της λειτουργίας των οδοντικών εμφυτευμάτων
11. Σύγκλειση και αρχές αποκατάστασης με οδοντικά εμφυτεύματα
12. Αποκατάσταση με εμφυτεύματα και κλινική αντιμετώπιση (διαχείριση)

Ενότητα 4: Κλινική πράξη και διαχείριση σύγκλεισης
13. Διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης
14. Διαταραχές μασητήριων μυών
15. Σύγκλειση και υγεία του περιοδοντίου
16. Σύγκλειση και Ορθοδοντική
17. Σύγκλειση και Ακίνητη Προσθετική
18. Σύγκλειση και Κινητή Προσθετική
19. Σύγκλειση και Γναθοπροσωπική Προσθετική
20. Νάρθηκες σύγκλεισης και αντιμετώπιση προβλημάτων σύγκλεισης
21. Εξισορρόπηση σύγκλεισης στην αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγκλεισης
22. Συμπεράσματα