Περιοδοντολογία - Εμφυτευματολογία

Τιμή: 190€
©2016. Σελίδες: xxiv+984
ISBN SET: 978-960-452-220-0
Eκδόσεις: «BHTA»

Περιοδοντολογία - Εμφυτευματολογία

Βρότσος Ι.Α., Καρούσης Ι.Κ.

Το παρόν δίτομο σύγγραμμα περιλαμβάνει από κοινού τις ειδικότητες της Περιοδοντολογίας και της Εμφυτευματολογίας ως ενιαίο επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με τη διεθνή πλέον πρακτική. Η τεράστια εξέλιξη του κλάδου από τις γνώσεις που προσέθεσαν η Γενετική, η Ανοσολογία και άλλοι τομείς των Βασικών Επιστημών, μαζί με τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και τις περίπου δύο χιλιάδες φωτογραφίες από το αρχείο των συγγραφέων, συνιστούν έκδοση αναφοράς για τα δύο επιστημονικά αντικείμενα. Η έκδοση θα αποτελέσει το βασικό σύγγραμμα για τους ενδιαφερόμενους κλινικούς και ερευνητές για το παρόν και για τις επόμενες δεκαετίες.