ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ - ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΤΛΑΣ

Τιμή: 60€
©1996. Σελίδες: 415
ISBN 960-7081-90-0
Eκδόσεις: «ΛΙΤΣΑΣ»

Νοσήματα του Στόματος σε Παιδιά και Εφήβους - Έγχρωμος Άτλας

Γιώργος Λάσκαρης

Παρουσιάζει με επιστημονικό και ταυτόχρονα εύληπτο τρόπο τα νοσήματα του στόματος στα παιδιά και σε εφήβους και περιγράφει με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε νόσου. Τα νοσήματα χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τοπικά νοσήματα, συστηματικά νοσήματα και όγκοι (καλοήθεις, ινοοστικές βλάβες, κακοήθη νεοπλάσματα). Η ταξινόμηση αυτή, σε συνδυασμό με την προσέγγιση κάθε νόσου με παράθεση κλινικών, εργαστηριακών και θεραπευτικών πληροφοριών και επιπλέον με την ταυτόχρονη παρουσία αντιπροσωπευτικής κλινικής εικόνας και μερικές φορές ιστοπαθολογικής, καθιστά το βιβλίο απαραίτητο βοήθημα σε κάθε χώρο που δίνεται καθημερινά η μάχη με τα νοσήματα των παιδιών.