ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τιμή: 85€
©2010. Σελίδες: 463
ISBN 978-960-98191-2-1
Eκδόσεις: «ΜΠΟΝΙΣΕΛ»

Κλινικός Οδηγός Παιδοδοντιατρικής

Angus C. Cameron
Richard P. Widmer
Επιστημονική επιμέλεια-Μετάφραση:     
Δωροθέα Ζαμπέλη

Αυτό το εξαιρετικό και φιλικό προς τον αναγνώστη βιβλίο, που έχει ήδη μεταφραστεί σε πολλές άλλες γλώσσες, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα περιεκτικότερα εγχειρίδια Παιδοδοντιατρικής. Διαθέτει πλούσια εικονογράφηση και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οδοντιάτρους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πλειονότητα των παιδιών, ακόμη και εκείνων με προβλήματα συμπεριφοράς ή με συστηματικό νόσημα, επιτυχώς και με ασφάλεια στο χώρο του οδοντιατρείου. Σε αυτό το βιβλίο μπορεί να βρει κανείς τις σημαντικές και συχνά δυσεύρετες πληροφορίες σχετικά με τη σύγχρονη Παιδοδοντιατρική. Αυτό το εγχειρίδιο αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα ουσιαστικό βοήθημα για όλους εκείνους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών, τους προπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής, τους γενικούς οδοντιάτρους, τους παιδοδοντιάτρους και τους ορθοδοντικούς. Επίσης οι οικογενειακοί γιατροί μπορούν να ανατρέξουν στις σελίδες του, ώστε να βρουν γρήγορα τις πληροφορίες που επιθυμούν.