ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
©2007. Σελίδες: 178
ISBN 978-960-86107-9-8
Eκδόσεις: «ΜΠΟΝΙΣΕΛ»

Προσθετική επί Εμφυτευμάτων Εργαστήριο

Σταύρος Γιαννικάκης
Ηρακλής Καρκαζής

Το εργαστηριακό κομμάτι της κατασκευής προσθετικής επί εμφυτευμάτων πρέπει να το γνωρίζει άριστα, τόσο ο οδοντοτεχνίτης που παρασκευάζει την εργασία, όσο και ο οδοντίατρος που φέρει την ευθύνη του περιστατικού, καθώς η βαθιά γνώση της εργαστηριακής τεχνικής καθορίζει τις επιλογές που θα γίνουν, επομένως και το σχέδιο θεραπείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόγνωση της εργασίας και στην ικανοποίηση του ασθενούς. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται το εργαστηριακό μέρος της κατασκευής προσθετικών εργασιών επί εμφυτευμάτων. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή, εξετάζεται η οστεοενσωμάτωση, τα είδη των εμφυτευμάτων, η σημασία των δυνάμεων που εφαρμόζονται στα εμφυτεύματα για την πρόγνωση της εργασίας και τα γενικά στοιχεία σύγκλεισης για τις επιεμφυτευματικές εργασίες. Επίσης αναπτύσσονται διάφορα παραδείγματα που αφορούν στο εργαστηριακό κομμάτι, από τη μελέτη του περιστατικού και την κατασκευή ακτινογραφικού και χειρουργικού νάρθηκα, μέχρι την κατασκευή των εργασιών επί εμφυτευμάτων.