Χειρουργικό και Προσθετικό σχέδιο θεραπείας στην Εμφυτευματολογία

Διήμερο σεμινάριο Εμφυτευματολογίας, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με διδάσκοντες τους Γ. Βήλο και Ν.Συκαρά.

Διδάσκοντες

Βήλος Γ, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Birmingham Alabama, Η.Π.Α., Diplomate American Board Oral & Maxillofacial Surgery. ITI Fellow

Συκαράς Ν., Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής Πανεπιστημίου Αθηνών. ITI Fellow, Education Delegate ITI Section Greece and Cyprus

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

09.00-10.30: Προεγχειρητική αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του εμφυτευματολογικού ασθενούς με έμφαση στα νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος και στην οστεοπόρωση υπό αγωγή με αντιαπορροφητικά φάρμακα / Γ.ΒΗΛΟΣ

10.30-11.00 Προεγχειρητική αξιολόγηση της επάρκειας/ένδειας του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας για την υποδοχή οδοντικών εμφυτευμάτων με πανοραμική ακτινογραφία και υπολογιστική τομογραφία κωνοειδούς δέσμης. Ακτινοανατομία / Γ.ΒΗΛΟΣ

11.00-11.30 Διάλειμμα - Καφές

11.30-12.00 Προεγχειρητική αξιολόγηση του βαθμού δυσκολίας χειρουργικής τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων σύμφωνα με το σύστημα SAC (Straightforward, Advanced, Complex) της επιστημονικής εταιρείας ΙΤΙ (International Team for Implantology). Ποιές δεξιότητες απαιτούνται για την ανάληψη χειρουργικής ευθύνης σε κάθε διαβάθμιση; / Γ.ΒΗΛΟΣ

12.00-13.00 Φιλοσοφία προσθετικά κατευθυνόμενης χειρουργικής Εμφυτευματολογίας. Από το διαγνωστικό κέρωμα στο χειρουργικό οδηγό με αναφορά στην υπολογιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική τοποθέτηση και αποκατάσταση εμφυτευμάτων / Ν.ΣΥΚΑΡΑΣ

13.00-14.00 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

14.00-16.00 Βασικές αρχές προσθετικού σχεδίου θεραπείας: αριθμός και διασπορά εμφυτευμάτων, επιλογή προσθετικών εξαρτημάτων για την αντιμετώπιση μερικής ή ολικής νωδότητας με αναφορά στο σύστημα Straumann / Ν.ΣΥΚΑΡΑΣ

16.00-17.00 Βασικές αρχές χειρουργικού σχεδίου θεραπείας σε φατνιακές ακρολοφίες επαρκών διαστάσεων για την αντιμετώπιση μερικής ή ολικής νωδότητας με αναφορά στο σύστημα Straumann / Γ.ΒΗΛΟΣ

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

09.00-11.00 Χειρουργικό σχέδιο θεραπείας σε ελλειμματικές φατνιακές ακρολοφίες / Γ.ΒΗΛΟΣ

Τεχνική τοποθέτησης οδοντικού εμφυτεύματος ταυτόχρονα με οστική ανάπλαση περιεμφυτευματικού οστικού ελλείμματος με οστικό μόσχευμα και απορροφήσιμη μεμβράνη

Τεχνική κατά πάχος ανάπλασης της ατροφικής φατνιακής ακρολοφίας με αυτογενές οστικό block από ενδοστοματική δότρια θέση

Κλειστή και ανοικτή ανύψωση ιγμορείου

Τεχνικές 3D ανάπλασης της ατροφικής φατνιακής ακρολοφίας: αναφορά στα πλέγματα τιτανίου, στην τεχνική Khoury και στην τεχνική bone ring

 11.00-11.30 Διάλειμμα - Καφές

11.30-13.30 Μεταβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις σε περιστατικά ολικής εμφυτευματικής αποκατάστασης της άνω και κάτω γνάθου. Πρωτόκολλα διατήρησης στρατηγικών δοντιών ή χρήση προσωρινών εμφυτευμάτων vs. άμεση φόρτιση / Ν.ΣΥΚΑΡΑΣ

13.30-14.30 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

14.30-17.30 Πρακτική άσκηση (hands-on): Σε νωπές γουρουνοκεφαλές θα γίνει εξαγωγή δοντιού και θα τοποθετηθεί άμεσο εμφύτευμα Straumann BL ταυτόχρονα με οστική ανάπλαση με αυτογενές Scaper graft + ξενομόσχευμα Cerabone. Η περιοχή θα καλυφθεί με απορροφήσιμη μεμβράνη Jason, η οποία θα ακινητοποιηθεί με καρφίδες BOTISS προστομιακά και απορροφήσιμο ράμμα mattress γλωσσικά. Ακολούθως θα γίνει διατομή του περιοστέου και παρασκευή προωθητικού κρημνού για υδατοστεγή συρραφή του τραύματος χωρίς τάση / Γ.ΒΗΛΟΣ

Πληροφορίες

Registration Start Date: 25/06/2020

Cut off date:31/10/2020

Τιμή: 150.00€