Η άσκηση της Ενδοδοντίας στην εποχή του Covid-19

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την Καθηγήτρια Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ Μαρία Γεωργοπούλου.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 13:00-14:00, η Καθηγήτρια Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ Μαρία Γεωργοπούλου παραδίδει σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα: «Η άσκηση της Ενδοδοντίας στην εποχή του Covid-19.