Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο αποτύπωσης στην ακίνητη προσθετική από την ΣΕΕ

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδας(ΣΕΕ)  διοργανώνει το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019 μονοήμερο θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο αποτύπωσης στην ακίνητη προσθετική.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει ευκολότερη για τον κλινικό η διαδικασία αποτύπωσης στην ακίνητη προσθετική, με ταυτόχρονη αύξηση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας σε «δύσκολες» περιπτώσεις.

Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει κυρίως την κλινική παρουσίαση του τρόπου αποτύπωσης ακινήτων οδοντοπροσθετικών περιστατικών όλων των επίπεδων δυσκολίας, με έμφαση στις δύσκολες, πολύπλοκες και εκτεταμένες περιπτώσεις.

Παρουσιάζονται τεχνικές αποτύπωσης με ατομικά δισκάρια, δισκάρια εμπορίου, δισκάρια μερικού φραγμού, χάλκινους δακτυλίους και από άποψη υλικών κυρίως πολυαιθέρες και πολυβινυλσιλοξάνες.

Οι τεχνικές, τα υλικά και οι κλινικές περιπτώσεις καλύπτουν την αποτύπωση υποουλικών και πολύ υποουλικών ορίων, τις ενδείξεις για όλες τις ρευστότητες των αποτυπωτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης και της στοκώδους σύστασης.

Συνήθη άλλα και σπάνια προβλήματα - ατέλειες των αποτυπωμάτων παρουσιάζονται με στόχο την αναγνώριση και αποφυγή τους.

Οι εναλλακτικές μέθοδοι καλύπτουν τεχνικές που συνήθως δεν διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχος είναι η διευκόλυνση στη διαδικασία αποτύπωσης, η αύξηση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας, η μείωση του χρόνου λήψης του αποτυπώματος, της σπατάλης υλικών και του άγχους του κλινικού

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει την πλήρη και εμπεριστατωμένη εξοικείωση των συμμετεχόντων στην τεχνική αποτύπωσης με: 1. Ατομικό δισκάριο και μέσης/χαμηλής ρευστότητας υλικά 2. Δισκάρια εμπορίου και στοκώδους σύστασης υλικά 3. Χάλκινους δακτυλίους και κατασκευή καλυπτρών μεταφοράς. Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ.

Ο κάθε συμμετέχων θα έχει διαθέσιμα υλικά για να εξασκηθεί στην λήψη όλων των παραπάνω αποτυπωμάτων.

Γενικές πληροφορίες:

Τόπος διεξαγωγής: Eπιστημονικό κέντρο της ΣΕΕ ( Καλλιρρόης 17, Αθήνα)

Δικαίωμα συμμετοχής: 60€ - Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Συμμετοχή για μέλη ΣΕΕ: 40€