Κλινικό σεμινάριο από την ΑΚΟ: Αρχές επούλωσης και τεχνικές συρραφής στη χειρουργική. Επιλογή του ιδανικού ράμματος στην καθημερινή κλινική πράξη

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Η Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής (ΑΚΟ) διοργανώνει το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2016 κλινικό σεμινάριο με θέμα "Αρχές επούλωσης και τεχνικές συρραφής στη χειρουργική. Επιλογή του ιδανικού ράμματος στην καθημερινή κλινική πράξη".

Στο παρόν κλινικό σεμινάριο θα προσεγγιστούν τις βασικές αρχές συρραφής, εμβαθύνοντας στις σημαντικότερες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για να γίνει η συρραφή προβλέψιμη κάθε φορά. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στις βιολογικές βάσεις της επούλωσης, ώστε να προσδιοριστεί ο ρόλος του ράμματος σε αυτή τη διαδικασία. Θα αναλυθεί το πώς πρέπει να  δένουμε τους κόμβους, ώστε να είναι πάντα ασφαλείς και ακέραιοι μέχρι την ημέρα αφαίρεσης τους.

Στη συνέχεια θα συζητηθούν  το ποιο είναι το ιδανικό υλικό του ράμματος σε κάθε περίπτωση καθώς και οι κυριότερες τεχνικές συρραφής που χρειάζονται στην καθημερινή κλινική πράξη.

Τελειώνοντας το θεωρητικό μέρος θα  ακολουθήσει συζήτηση για  τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται στη χειρουργική συρραφή, ώστε να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη.

Στο πρακτικό μέρος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις πλέον συχνές τεχνικές συρραφής με τη χρήση των πλέον ενδεδειγμένων για αυτό το σκοπό εργαλείων.

Ομιλητής: Νίκος Μάρκου

Κόστος συμμετοχής: 150 ευρώ.

Κόστος συμμετοχής: 135 ευρώ (μέλη της ΑΚΟ έκπτωση 10%).

Τοποθεσία: AKO Αίθουσα, Εριφύλης 17-19, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΑΚΟ, πατώντας εδώ.