Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Το Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 12-13 Απριλίου 2019, στο “Electra Palace Hotel” (Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη) με κεντρικό θέμα “Η Οδοντιατρική από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή”.

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα, οι οποίοι θα πραγματευτούν με τρόπο κατανοητό κλινικά θέματα, διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες του ακροατηρίου.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν πρακτικά σεμινάρια, στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη χρήση σύγχρονων συστημάτων.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής: Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης 

Μοριοδότηση Συνεδρίου: Στο Συνέδριο χορηγούνται 10 Μ.Ε.Ε.Ο (ΜΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ).

Για κάθε συμμετέχοντα από άλλο νομό, θα αποδοθεί 1 (ένα) Μ.Ε.Ε.Ο επιπλέον ανά ημέρα παρακολούθησης Στα Πρακτικά Σεμινάρια χορηγούνται 4 (τέσσερα) Μ.Ε.Ε.Ο, ανά Σεμινάριο.

*Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους με το πέρας του Συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν εγγραφή συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.premium-events.gr.