Μετατίθεται το 44ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας

30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2021

Ανταποκρινόμενοι στην παγκόσμια πρόκληση που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, το 44th EPA Conference ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για τις 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2021.

Ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου παραμένει ο ίδιος, το Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στην Αθήνα.
 
Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Προσθετική Εταιρεία και την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αναγκαίες διευθετήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάθεση του Συνεδρίου.
 
Σημείωση: Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου ενημερώνεται με τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής και τις νέες προθεσμίες και θα είναι διαθέσιμη σύντομα.
 
Υποβολή περιλήψεων εργασιών

Η υποβολή περιλήψεων εργασιών για το 44th EPA Conference συνεχίζεται κανονικά! Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου παραμένει ανοικτή και θα συνεχίσει να δέχεται την υποβολή των εργασιών.
 
Για να υποβάλετε την εργασία σας, πατήστε εδώ. Όσες εργασίες έχουν ήδη υποβληθεί, μεταφέρονται αυτόματα για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου.
 
Σημείωση: Για τους συγγραφείς που θα υποβάλλουν τις εργασίες τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αποσταλεί έως και τις 31 Ιουλίου 2020.
 
Επιπρόσθετα όσοι υποβάλλουν την εργασία τους μέχρι 30 Ιουνίου 2020, θα έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας ακόμα εργασίας με τον ίδιο presenting author.
 
Επισημαίνεται ότι οι περιλήψεις των εργασιών του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν στο European Journal of Prosthodontics & Restorative Dentistry (EJPRD).