Διαδικτυακά σεμινάρια Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων διοργανώνει καινούργιο κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars). Η ώρα διεξαγωγής των σεμιναρίων ορίστηκε για τις 9:00μ.μ. και  η διάρκεια θα είναι περίπου μία (1) ώρα. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα  υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν ερωτήματα στον ομιλητή. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω του YouTube.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου θα αναρτηθεί στη σελίδα του Συλλόγου Hellenic Association of Endodontists στο Facebook 15 λεπτά πριν την έναρξη του εκάστοτε σεμιναρίου.

Οι οδοντίατροι που δε διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook, την ώρα έναρξης του σεμιναρίου μπορούν να συνδεθούν  στο YouTube στο κανάλι του Συλλόγου,πληκτρολογώντας στην αναζήτηση «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ», για να  παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο μέσω Live Streaming.

Το πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων διαρθρώνεται ως εξής:

1η Ενότητα: Μηχανοκινούμενα εργαλεία

-Σύγχρονα δεδομένα και νέες εξελίξεις στον τομέα των μηχανοκινούμενων εργαλείων επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων (Ομιλητές: Παπαδούλη Κ., Τόλιας Δ. / 06.02.2018)

-Συγκριτική εκτίμηση της τρισδιάστατης μηχανικής επεξεργασίας που επιτυγχάνεται με τα πλέον σύγχρονα συστήματα που διατίθενται (Ομιλητής: Αλησάφης Μ. / 27.02.2018)

2η Ενότητα: Χειρουργική Ενδοδοντία

-Χειρουργική ολοκλήρωση περίπλοκων ενδοδοντικών περιστατικών (complex cases) (Ομιλητής: Φλωράτος Σ. / 20.03.2018)

3η Ενότητα: Οδοντικό τραύμα

-Αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών των οδοντικών και περιοδοντικών ιστών (πλάγια μετατόπιση, μερική εκγόμφωση, ενσφήνωση) με εμπλοκή του πολφού (Ομιλήτρια: Δεληβάνη Ν. / 17.04.2018)

-Ολική εκγόμφωση (Ομιλητής: Μάγκος Σ. / 08.05.2018)

4η Ενότητα: Συσχέτιση της Ενδοδοντίας με τη γενική υγεία

-Ενδοδοντική θεραπεία και γενική υγεία. Μια πιθανά αμφίδρομη σχέση? (Ομιλητές: Τσάτσας Δ., Λαμπρόπουλος Α. / 29.05.2018)

-Χημειοπροφύλαξη. Πότε και πως με βάση τα σύγχρονα δεδομένα (Ομιλήτρια: Μέλιου Ε. / 12.06.2018)