Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα χειρουργικής στόματος

Περίοδος: Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2017

Η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος (Ε.Ε.Χ.Σ.) στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για προώθηση και διάδοση των επιστημονικών εξελίξεων στο τομέα της Χειρουργικής Στόματος ανακοινώνει την διεξαγωγή Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Χειρουργικής Στόματος.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση. Θα είναι διάρκειας 64 ωρών και θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

- Σάββατο 9 / Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017
- Σάββατο 23 / Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
- Σάββατο 7 / Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
-Σάββατο 4 / Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της χειρουργικής στόματος. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει: 

-εξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής του τραύματος (σε κεφαλές χοίρων)

- παρασκευή μοσχεύματος από πλάσμα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF) μετά από αιμοληψία

- επίδειξη εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική του στόματος

-μελέτη πανοραμικών ακτινογραφιών και αξονικών τομογραφιών

-προβολή video με ενδιαφέροντα περιστατικά χειρουργικών επεμβάσεων

- κυκλική συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ζωντανές επεμβάσεις χειρουργικής στόματος, οι οποίες παράλληλα θα βιντεοσκοπούνται και θα προβάλλονται άμεσα στον σεμιναριακό χώρο.

- ο κάθε συμμετέχοντας δικαιούται να εκπαιδευτεί ως πρώτος χειρουργός σε δύο δικούς του ασθενείς με καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος

Η επιστημονική ομάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραμμα αποτελείται από καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο
καθηγητές και κλινικούς χειρουργούς στόματος.

\Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Χώρος Διεξαγωγής: Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος, Κυδαθηναίων 3 (Πλάκα)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ssos.gr