54ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδας

8-9  Σεπτεμβρίου 2017

Το 54ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.), το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δράμας θα «ανοίξει τις πύλες του» στις 8-9 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο «HYDRAMA GRAND HOTEL» στην όμορφη πόλη της Δράμας.

Έχει διατηρηθεί η πρωτοπόρα περσινή δομή του επιστημονικού προγράμματος, με συνδυασμό ελεύθερων ανακοινώσεων και κατευθυνόμενων εισηγήσεων με κοινό προεδρείο, καθώς και η παρουσίαση Poster σε ξεχωριστή συνεδρία. Αυτά θα είναι διαθέσιμα για ανάγνωση σε ηλεκτρονική μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Παράλληλα, κλινικά θέματα θα αναπτυχθούν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα από ομιλητές εγνωσμένου κύρους. Το επαγγελματικό θέμα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά και σχετίζεται με τους ασθενείς που καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες για οδοντιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικά σεμινάρια και master classes από κορυφαίους ομιλητές.