36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

«Συνθέτοντας Επιστήμη και Τεχνολογία στην Ιατρική του Στόματος»

10 -12 Νοεμβρίου 2016

 Το 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2016. Το κεντρικό θέμα: «Συνθέτοντας Επιστήμη και Τεχνολογία στην Ιατρική του Στόματος», ανταποκρίνεται απόλυτα στις σημερινές συνθήκες όπου καμιά επιστήμη δεν μπορεί να αποκοπεί πλέον από την τεχνολογία.

Στο πνεύμα αυτού του τίτλου έχει καταρτιστεί ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις, πρακτικά σεμινάρια, κλινικά φροντιστήρια, αλλά και συνεδρίες νέων επιστημόνων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των οδοντιάτρων για την καθημερνή άσκηση της Οδοντιατρικής σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, καθώς για την ενσωμάτωσή τους στα σχέδια θεραπείας που εφαρμόζονται στους ασθενείς.

Στόχος του συνεδρίου είναι να μπορέσει ο οδοντίατρος να παρακολουθήσει μία επιστημονική εκδήλωση υψηλών προδιαγραφών με όλες τις δυνατότητες, τις οποίες μπορεί να του παράσχει μία σύγχρονη και αναβαθμισμένη υποδομή, αντάξια του ευρωπαϊκού επιπέδου διεξαγωγής παρομοίων σύγχρονων εκδηλώσεων.

Πρόεδρος της Οργανωτικής και  Επιστημονικής Επιτροπής του 36ου Π.Ο.Σ. είναι ο Καθηγητής Ι. Τζούτζας και Συντονιστές Οργανωτικού και Επιστημονικού ο κ. Αθ. Υφαντής, Πρόεδρος του ΟΣΑ και ο κ. Φώτης Τζέρμπος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, αντίστοιχα.

Πληροφορίες για την εγγραφή των συνέδρων του 36ου ΠΟΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 36ου ΠΟΣ λαμβάνοντας υπ’όψιν της αφενός τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και αφετέρου την ανάγκη οικονομικής αυτοτελούς συνέχισης του θεσμού των ΠΟΣ με κάλυψη μόνο των εξόδων διοργάνωσης του κατέληξε στην απόφαση να ορίσει ως χρηματικό ποσό εγγραφής:

 

Εγγραφή μέχρι 30/9/2016

Εγγραφή μετά 30/9/2016

Οδοντίατροι

70 €

100 €

Φοιτητές

50 €

70 €

 Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.