Διήμερο σεμινάριο της ΑΚΟ για ενδοδοντική θεραπεία

Στις 2-3 Απριλίου, με ομιλητή τον Ανδρέα Κροκίδη.
Η ενδοδοντική θεραπεία χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα σε κάθε επέμβαση. Η ανατομική διαφοροποίηση, η πολυπλοκότητα της ενδοδοντικής παθολογίας αλλά και ο χαρακτήρας της ίδιας της θεραπείας υποκρύπτουν δυσκολίες που μπορούν να αποβούν καθοριστικές για τη μακροχρόνια πρόγνωση. Η Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για την ενδοδοντική θεραπεία με ομιλητή τον Ανδρέα Κροκίδη, στις 2-3 Απριλίου.

Στόχος αυτού του διήμερου σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα κλινικά στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης.

Στο θεωρητικό μέρος θα αναλυθούν οι τεχνικές και τα υλικά για:
    – απομόνωση

    – διάνοιξη

    – αναγνώριση και καθορισμός του μήκους εργασίας

    – ΧΜΕ με μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti

    – αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των υγρών διακλεισμού
    – τρισδιάστατη έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων

Στο πρακτικό μέρος θα γίνει άσκηση των συμμετεχόντων σε:
    – Υπολογισμός του μήκους εργασίας με τη χρήση εντοπιστή ακρορριζίου
    – ΧΜΕ με μηχανοκίνητες ρίνες NiTi σε πλαστικά μπλοκ
    – ΧΜΕ με μηχανοκίνητες ρίνες NiTi σε εξαχθέντα δόντια
    – έμφραξη με θερμοπλαστική γουταπέρκα

    – Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης μικροσκoπίου

Στόχοι διημέρου:
    – η κωδικοποίηση της σωστής ενδοδοντικής διάγνωσης
    – η κατανόηση της επιτυχημένης κοιλότητας διάνοιξης
    – ασφαλής και προβλέψιμη τεχνική ΧΜΕ με ρίνες NiTi
    – αποτελεσματική έμφραξη του ρ.σ. με θερμή τεχνική
    – συζήτηση κλινικών προβληματισμών & ανταλλαγή απόψεων

Πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ (μέλη της ΑΚΟ έκπτωση 10%)γι

Περισσότερα στο: www.akod.gr.