Πρόσκληση σε συμμετοχή στην έρευνα: «Υπάρχει ωράριο λειτουργίας στο Οδοντιατρικό επάγγελμα»;

Web έρευνες, ένα νέο εργαλείο μελέτης και καταγραφής τάσεων

Με την εισαγωγή του τυχαίου δείγματος το1930, η έρευνα γίνεται ένα δυναμικό εργαλείο στατιστικής ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Ο τρόπος λήψης των δεδομένων ραγδαία εξελίχθηκε από την κλασική  καταγραφή σε χαρτί (PAPI) σε υπολογιστικά  υποβοηθούμενη (CAI),τηλεφωνική (CATI), με το ταχυδρομείο (CASI)  και τελευταία σε web surveys.   Σύμφωνα με την ESOMAR (2006), το 20%  της συλλογής δεδομένων γίνεται με web έρευνες.

Οι έρευνες αυτές μπορεί να είναι κλειστές (με δεδομένες ερωτήσεις) ή ανοικτές (ελεύθερη απάντηση).

Τα πλεονεκτήματα των web ερευνών είναι: η ευκολία αποστολής του ερωτηματολογίου και παραλαβής των απαντήσεων, το χαμηλό κόστος και η ταχύτητα. Εφόσον το ερωτηματολόγιο είναι στοχευμένο και κλειστό έχουμε ευκολία ανάλυσης των ποσοστικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που μελετώνται.

Στα μειονεκτήματα των web ερευνών περιλαμβάνεται η χαμηλή συμμετοχή (24,8%), (Fluid Survey University ). Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενημέρωση για να υπάρξει αυξημένη συμμετοχή.

Η έρευνα «Υπάρχει ωράριο λειτουργίας στο Οδοντιατρικό επάγγελμα» που διεξάγεται για λογαριασμό του «Οδοντιατρικού Βήματος» από τον οδοντίατρο Χρήστο Κωνσταντινίδη Μ.Sc (Προσθ)  είναι η 4η κατά σειρά* και η συμμετοχή σας είναι χρήσιμη για να συνειδητοποιήσουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον κλάδο μας στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας. Αποστέλλεται στο mail σας και αφού εύκολα και γρήγορα συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που είναι δομημένο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις  έρχονται πίσω στο mail μας (αν πατήσετε υποβολή).

* Προηγούμενες έρευνες μας:

Πτώση του όγκου εργασιών και μείωση των ασθενών «συνθέτουν» την εικόνα των οδοντιατρείων
Συμβάματα των ασθενών μας κατά την απουσία μας
Εμφυτεύματα-Ενδοδοντία ...παράλληλοι ή αντίθετοι δρόμοι;