Έρευνα: Αναζητώντας εργασία στο Ην. Βασίλειο

Το "Οδοντιατρικό Βήμα" κατανοώντας την απόφαση αρκετών οδοντιάτρων, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, να διερευνήσουν τις πιθανότητες επαγγελματικής απορρόφησής τους στο εξωτερικό,  παρουσιάζει έναν μίνι-"οδηγό" με τις επαγγελματικές ευκαιρίες που  υπάρχουν σε χώρες του εξωτερικού. Μεταξύ των χωρών που φαίνεται ότι προσελκύουν τους περισσότερους οδοντίατρους, λόγω των ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν  κυρίαρχη θέση κατέχει η Μεγάλη Βρετανία.

Η άσκηση της οδοντιατρικής σε διάφορο της Ελλάδας κράτος, συνεπάγεται και μια διαφορετική διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του οδοντιάτρου, ανάλογα με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας, αλλά προσφέρει και διαφορετικές δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης και χρηματικών απολαβών. Στην ανάλυση που ακολουθεί  παρέχεται μια συνοπτική ανασκόπηση της επαγγελματικής πραγματικότητας των οδοντιάτρων στο Ην. Βασίλειο.

Ιδιαίτερη προτίμηση υπάρχει αυτή την εποχή για την Μεγάλη Βρετανία, καθώς το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, αλλά και ο Ιδιωτικός τομέας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, θεωρούνται στις μέρες μας  μία "όαση εργασίας", από τους οδοντίατρους όλου του κόσμου. Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα ζήτησης και απορρόφησης ενός τόσο μεγάλου αριθμού οδοντιάτρων στο Ην. Βασίλειο. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο: ο πρώτος αφορά στο γεγονός ότι οι γυναίκες οδοντίατροι  που αποτελούν περίπου το 30% των  οδοντιάτρων, εργάζονται συνήθως part-time. Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με το κλείσιμο δύο οδοντιατρικών σχολών στο Ην. Βασίλειο το 1990, που αποστέρησε την χώρα από ένα σημαντικό αριθμό επαγγελματιών.

NHS και Ιδιωτικός Τομέας

Περίπου το 50% του πληθυσμού του Ην. Βασιλείου έχει «χρεωθεί» σε έναν οδοντίατρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS).Από την άλλη πλευρά, η αγορά της ιδιωτικής οδοντιατρικής περίθαλψης στην Βρετανία συνεχίζει να αναπτύσσεται εκθετικά. Περισσότερα από 7 εκατομμύρια Βρετανών απολαμβάνουν σήμερα  τακτική οδοντιατρική ιδιωτική περίθαλψη. Τα περισσότερα από τα ιδιωτικά αυτά ιατρεία όμως, παρέχουν τόσο ιδιωτική, όσο και NHS θεραπεία. Στην πραγματικότητα μόνο 200 από τα 11.000 οδοντιατρεία του Ην. Βασιλείου παρέχουν αμιγώς ιδιωτική οδοντιατρική περίθαλψη.

Ο λόγος για τον πολλαπλασιασμό αυτό είναι διπλός. Καταρχήν το Οδοντιατρικό τμήμα του NHS είναι υπερφορτωμένο. Κατά δεύτερο λόγο, όλο και περισσότερα άτομα επιλέγουν ιδιώτες οδοντιάτρους για αισθητικού τύπου θεραπείες, όπως η λεύκανση των δοντιών.

Οι πάροχοι  οδοντιατρικής φροντίδας στην Αγγλία και την Ουαλία πληρώνονται με ένα καθορισμένο ποσό από τον Οργανισμό πρωτοβάθμιας φροντίδας, για κάθε συμφωνημένο επίπεδο δραστηριότητας (που μετράται σε μονάδες οδοντιατρικής δραστηριότητας ή UDAs). Οι ασθενείς συμμετέχουν στο κόστος της θεραπείας τους ανάλογα με την δέσμη θεραπείας.
Τέλος, οι οδοντίατροι που επιθυμούν να ανοίξουν δικό τους οδοντιατρείο πρέπει να αποδείξουν ότι:
•    Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες αυτού του είδους και επενδύσεις
•    Διαθέτουν 200.000 λίρες για να επενδύσουν στην επιχείρηση
•    Θα παράγουν επαρκές εισόδημα για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρησή τους.

Βρετανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Η Βρετανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι η επαγγελματική ένωση των Οδοντιάτρων του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αριθμεί περίπου 23.000 μέλη, η εγγραφή των οποίων είναι προαιρετική. Η πλειοψηφία των μελών ασκούν γενική οδοντιατρική ή οδοντιατρική για το ευρύ κοινό. Σαν επαγγελματική ένωση αποτελεί ένα σύνθετο οργανισμό, που έχει τέσσερις ρόλους κλειδιά: λειτουργεί ως Οργανισμός Εξυπηρέτησης, Επιστημονική Ένωση, Εμπορικός Συνεταιρισμός και Επαγγελματική Ομοσπονδία.

General Dental Council

Το Γενικό Οδοντιατρικό Συμβούλιο (GDC) είναι η ρυθμιστική αρχή των επαγγελματιών της Οδοντιατρικής στην Μεγάλη Βρετανία. Όλοι οι οδοντίατροι και οι επαγγελματίες οδοντιατρικής υγείας, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να εγγραφούν στο GDC, προκειμένου  να ασκήσουν την οδοντιατρική στην Μεγάλη Βρετανία. Το GDC απαιτεί οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι να διατηρούν την επαγγελματική τους γνώση και ικανότητα μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης(Continuing Professional Development,CPD). Έτσι, είναι υποχρεωτικό οι οδοντίατροι να υπόκεινται σε 250 ώρες κατάρτισης και οι επαγγελματίες οδοντιατρικής φροντίδας σε 150 κατά την διάρκεια ενός κύκλου 5 ετών. Οι εγγεγραμμένοι που αποτυγχάνουν, διαγράφονται διοικητικά από το μητρώο.

Εγγραφή στο GDC
Όσοι έχουν αποφασίσει να αναζητήσουν εργασία στην Αγγλία οφείλουν πρωτίστως να κάνουν την εγγραφή τους στο General Dental Council (GDC).
Για την διαδικασία εγγραφής απαιτούνται:
1) Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής
2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3) Αίτηση εγγραφής στο GDC (μπορείτε να την κατεβάσετε από τον ιστότοπο του GDC www.gdc-uk.org)
4) Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (Certificate of Good Standing)
5) Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου

Μισθοί

Οι οδοντίατροι που έχουν αποφοιτήσει πριν ένα χρόνο και εργάζονται σαν καταρτιζόμενοι (Vocational dental practitioners -VDPs), αρχίζουν με ετήσιο  μισθό 30,132 £.
Οι περισσότεροι οδοντίατροι στο Ην. Βασίλειο είναι αυτοαπασχολούμενοι βάσει συμβολαίων και εργάζονται συνδυάζοντας NHS εργασία με ιδιωτική οδοντιατρική. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής κερδίζουν 50.000 -110.000 λίρες ετησίως, ενώ οι εξ’ ολοκλήρου ιδιωτικά απασχολούμενοι οδοντίατροι μπορεί να κερδίζουν μέχρι 140.000 λίρες. Ορισμένοι εξάλλου που εργάζονται ως μισθωτοί στις Κοινοτικές Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (CDS), λαμβάνουν μισθούς που κυμαίνονται μεταξύ 37.714 – 80.674£. Επίσης, έμμισθες θέσεις οδοντιάτρων υπάρχουν στις ένοπλες δυνάμεις και σε οδοντιατρικές εταιρείες.

Στα νοσοκομεία του NHS, οι οδοντίατροι πληρώνονται σύμφωνα με τις εθνικά καθορισμένες κλίμακες: ο μισθός του συμβούλου οδοντιάτρου κυμαίνεται στα επίπεδα των 74.504 έως 100.446 £ ετησίως, ενώ οι αντικαταστάτες μπορούν να περιμένουν αμοιβή 250-360 λιρών ημερησίως.

Οι Νοσοκομειακοί οδοντίατροι συνήθως δεσμεύονται με μικρής διάρκειας συμβόλαια (6-12μηνών) και εργάζονται περισσότερες και ακανόνιστες ώρες, με υποχρέωση άμεσης εμφάνισης στην θέση τους, όποτε τους ζητηθεί (On call).Η αυτόαπασχόληση ή ελεύθερη σύμβαση στο νοσοκομείο είναι δυνατή μόνο για τους συμβούλους.

Ασφάλεια αστικής ευθύνης( professional, dental indemnity insurance)

Όλοι οι ενεργοί οδοντίατροι στην Μεγάλη Βρετανία, απαιτείται να έχουν λάβει επαρκή και κατάλληλα μέτρα, ώστε οι ασθενείς τους να μπορούν να ζητήσουν-εάν χρειαστεί- την αποζημίωση την οποία δικαιούνται. Για το λόγο αυτό, ο κάθε οδοντίατρος είναι υποχρεωτικό να καλύπτεται από έναν από τους τρεις κύριους οργανισμούς αστικής ευθύνης:
• Dental Protection Limited (Medical Protection Society)
• Dental Defense Union (Medical Defense Union)
• Medical and Dental Defense Union of Scotland
Το κόστος της ασφάλειας αστικής ευθύνης, (που ανέρχεται σε 2000 λίρες περίπου το χρόνο), μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημα, για τους αυτοαπασχολούμενους οδοντίατρους.

Ασφαλιστικές εισφορές (payment of national insurance) και φορολογία

Από την έναρξη της προσωπικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οι οδοντίατροι απαιτείται να πληρώνουν δύο ειδών συμμετοχή στο Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, ώστε να απολαμβάνουν το αγαθό της υγειονομικής περίθαλψης.
Η πρώτη (Τάξη 2), ανέρχεται σε 2.40 λίρες την εβδομάδα για το φορολογικό έτος  2010-11.
Η δεύτερη (Τάξη 4),  βασίζεται στο επίπεδο των κερδών από την εργασία. Ανέρχεται σε 8% επί των ετησίων φορολογητέων κερδών, μεταξύ 5.715 και 43.875 λιρών. Στα άνω του τελευταίου επιπέδου κέρδη, καλείται κανείς να πληρώνει 1% συμμετοχή.
Οι αυτοαπασχολούμενοι οδοντίατροι καταβάλλουν στο National Insurance το 11% των εσόδων τους.

Ο κ. Άγγελος Χριστόπουλος, που διατηρεί την εταιρεία προσλήψεων Fresh Recruitment Bristol, σημειώνει πως το 2016, όλοι οι οδοντίατροι εν προκειμένω, θα έχουν υποχρεωτικά ΝΙ.
Στους έχοντες σχέση εξηρτημένης εργασίας, ο εργοδότης παρακρατεί τον απαιτούμενο φόρο και την συμμετοχή στο Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα (NationalInsurance) από το ακαθάριστο εισόδημα, ώστε ό, τι εισπράττει ο οδοντίατρος να αποτελεί τον καθαρό μισθό του. Αντίθετα, οι αυτοαπασχολούμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να πληρώνουν τον απαιτούμενο φόρο εγκαίρως, εγγραφόμενοι το συντομότερο στην υπηρεσία Εσόδων και Τελωνείων.
Όπως μας αναφέρει ο κ. Χριστόπουλος, η διαβάθμιση των φόρων στο Ην. Βασίλειο έχει ως εξής:
Οι πρώτες 8000 £ είναι αφορολόγητες,
Οι επόμενες 27.000 £ φορολογούνται με συντελεστή 20%,
Το εισόδημα 35-150.000 £ φορολογείται με συντελεστή 40% και
Το εισόδημα άνω των 150.000 £ φορολογείται με συντελεστή 50% .

IDH (Integrated Dental Holdings)

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Ην. Βασίλειο πολλές εταιρείες, ειδικευμένες στην ανεύρεση εργασίας σε ξένους οδοντιάτρους  που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην χώρα αυτή. Μία από αυτές είναι και η IDH(Integrated Dental Holdings), η οποία μεταξύ άλλων προσφέρει: υψηλούς μισθούς (£60.000 - £100.000 το χρόνο) που συνδέονται με το είδος των εργασιών μέσω του συστήματος υπολογισμού με UDA’s (Units of Dental Activity), πρόσβαση σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Eastman Dental Institute, άνοιγμα λογαριασμού στην τράπεζα πριν την εγκατάσταση στην περιοχή εργασίας, κάλυψη του κόστους μετακίνησης από την χώρα προέλευσης προς την περιοχή εγκατάστασης, ένταξη στο πρόγραμμα 5 ημερών Safe Start Seminar, πλήρη υποστήριξη όσον αφορά στα ζητήματα ασφάλισης και φορολογίας (National Insurance / Tax) και πολλά άλλα.

Όπως αναφέρει η IDH, οι λεπτομερείς διαδικασίες για να εργαστεί κανείς ως οδοντίατρος στο Ην. Βασίλειο, έχουν ως εξής:

1.    Να εγγραφεί στο GDC, το οποίο είναι ο κυβερνητικός φορέας για την Οδοντιατρική στο Ην. Βασίλειο.
2.    Όλοι οι οδοντίατροι εξωτερικού που έλαβαν το πτυχίο τους στην ΕΕ, πρέπει να ολοκληρώσουν μία εξέταση στην Αγγλική γλώσσα, είτε το IELTS www.ielts.org , είτε το UBELTS www.bath.ac.uk/ubelt.
3.    Να λάβει την ασφάλεια αστικής ευθύνης.
4.    Ανάλογα με το επίπεδο της εμπειρίας στην χώρα τους ή στην χώρα όπου έλαβαν το πτυχίο τους, θα πρέπει επί πλέον να λάβουν επιπρόσθετα στάνταρντς, είτε παρακολουθώντας την επαγγελματική κατάρτιση (VT  vocational training) για να εργαστούν σε ένα Οδοντιατρείο NHS, όπου επιβλέπει ένας εκπαιδευτής οδοντίατρος, είτε αποκτώντας την ισοτιμία VT. Για να αποκτηθεί η ισοτιμία VT απαιτούνται 6-12 μήνες.
5. Όλοι οι οδοντίατροι της ΕΕ μπορούν να εργαστούν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο από την στιγμή που έχουν την εγγραφή στο GDC και έχουν λάβει την Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
6.Επιπλέον κάθε  οδοντίατρος που έχει λάβει το πτυχίο του στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού και επιθυμεί να εργαστεί σε ένα NHS ιατρείο, πρέπει να λάβει και έναν Εκτελεστικό αριθμό (Performer number) από την  τοπική υγειονομική περιφέρεια (Local HealthTrust) πρωτοβάθμιας φροντίδας, για τον οποίο απαιτούνται: η ασφάλεια αστικής ευθύνης, το πιστοποιητικό του GDC και τα αποτελέσματα της εξέτασης για την αγγλική γλώσσα. Το κάθε PCT έχει διαφορετικές απαιτήσεις αναφορικά με τα έγγραφα τα οποία μπορεί να ζητηθούν. Η διαδικασία απόκτησης του Εκτελεστικού αριθμού διαρκεί μέχρι 3 μήνες, (συνήθως 6-8 εβδομάδες) και δίνει την δυνατότητα να εργαστεί κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα ιατρείο NHS.Σε περίπτωση αλλαγής περιοχής, θα πρέπει να λάβει κανείς νέο Performer number.
7.Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας στην Μεγάλη Βρετανία μπορεί να χρειαστεί και μία άδεια εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών στις διευθύνσεις www.ind.homeoffice.gov.uk και www.workingintheuk.gov.uk, αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και τα προαπαιτούμενα για την άσκηση της οδοντιατρικής στην Μ. Βρετανία, αλλά και σε άλλες χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ολλανδία,  η Γερμανία και η Γαλλία μπορείτε να διαβάσετε την εκτενή έρευνα της οδοντιάτρου-δημοσιογράφου κας. Γ. Κόκκορη, όπως δημοσιεύτηκε στο "Οδοντιατρικό Βήμα", πατώντας εδώ.