Συμβάματα του ιατρείου κατά την απουσία μας

Του Χρήστου Κωνσταντινίδη

Επιστρέφοντας από το μεγαλύτερο διάλειμμα από τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, που σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνά μας οριοθετείται κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου, όλοι μας έχουμε την αγωνία να βρούμε το ιατρείο μας, όπως το αφήσαμε και να ξεκινήσουμε άμεσα την εργασία μας.

Σε στατιστικές όμως , φαίνεται ότι 1 στα 500 οδοντιατρεία έρχονται αντιμέτωπα με μια καταστροφή κατά την απουσία των οδοντιάτρων. Κάποια μάλιστα από αυτά αναγκάστηκαν να κλείσουν από το μέγεθος της καταστροφής.

Ποιοι όμως θα μπορούσαν να είναι οι κίνδυνοι για τα ιατρεία μας και πόσο σοβαρά θα μπορούσαν να βλάψουν τον επαγγελματικό μας χώρο;

Κάνοντας μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφική βάση PubMed βρήκα ορισμένους κινδύνους που αποτελούν πραγματικότητα ακόμη και για τα ελληνικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα οδοντιατρεία μας είναι:

1) Κλοπή: Και πιο συγκεκριμένα κλοπή λογισμικού, αρχείων ασθενών και προσωπικών δεδομένων. Η κλοπή μπορεί να αφορά επίσης την αφαίρεση πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων από το οδοντιατρείο, καθώς υπάρχουν συνάδελφοι που  συνηθίζουν να φυλάσσουν χρήματα και πολύτιμα μέταλλα (προσθετικές εργασίες-εξαρτήματα) σε χρηματοκιβώτια. Στόχος των διαρρηκτών μπορεί να γίνει ακόμη και ο εξοπλισμός του οδοντιατρείου μας, όπως οι υπολογιστές, και ιδιαίτερα τα μηχανήματα που φυλάσσονται σε εξωτερικούς χώρους, όπως τα κομπρεσέρ, αναρρόφηση, τα air conditioners, κ.λπ. Η προστασία του ιατρείου μας από παράθυρα με τζάμια ασφαλείας  (μια και συχνά απουσιάζουν τα παραθυρόφυλλα), κλειδαριές και κάμερες είναι επιβεβλημένη. Μάλιστα, σήμερα είναι δυνατή ακόμη και η εποπτεία  από μακριά του ιατρείου μας μέσω ip καμερών, με κάποιες εξ’ αυτών να είναι HD (1Mp-μεγάλη λεπτομέρεια) και να έχουν καταγραφή φωνής.

2) Πυρκαγιά: Μπορεί να προκληθεί από συσκευές που ξεχάστηκαν ανοικτές κατά την απουσία μας (από υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα), από αέρια (φιάλες οξυγόνου, κλπ.)και από υγρά (οινόπνευμα κλπ). Τρόποι πρόληψης είναι η απενεργοποίηση όλων των συσκευών και η απομόνωση φιαλών αερίων, υγρών, και αναισθητικών, από επικίνδυνα σημεία για ανάφλεξη στο χώρο του  οδοντιατρείου.

3) Πλημμύρα: Ένας μεγάλος κρυμμένος κίνδυνος που μπορεί να οφείλεται στα συνηθισμένα υδραυλικά, μπορεί όμως και να οφείλεται στις βαλβίδες νερού που περιέχονται στα οδοντιατρικά units, στις συσκευές αποτρύγωσης, κ.λπ. Η πλημμύρα μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλες βλάβες σε ηλεκτρικά- ηλεκτρονικά συστήματα στον εξοπλισμό του χώρου, στα πατώματα, πόρτες και δομικά στοιχεία του ιατρείου μας.

4) Φυσικά φαινόμενα: α) άνεμοι: Μπορούν να καταστρέψουν πινακίδες και άλλα στοιχεία του εξωτερικού εξοπλισμού μας. Κάποια από αυτά μάλιστα μπορούν να προξενήσουν ζημιές και σε τρίτους, β)βροχές,καταιγίδες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ζημιές στο οδοντιατρείο μας, γ)σεισμός: σε περίπτωση σεισμού τα οδοντιατρεία αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους που εκτός από την ασφάλεια του οικήματος, είναι μέγιστοι και για τον εξοπλισμό μας.

Με αφορμή το άρθρο παρουσιάζουμε ενδεικτικά δύο περιστατικά από το πιο συνηθισμένο ατύχημα, την πλημμύρα που μέσα από τις επόμενες φωτογραφίες φαίνεται ότι διατάραξε για κάποιες ημέρες την ομαλή λειτουργία των ιατρείων των άτυχων συναδέλφων. Η πρώτη προήλθε από βλάβη στον σωλήνα παροχής νερού (φωτο 1)στο unit και δημιούργησε καταστροφή στο πάτωμα(φωτο 2), αλλά και στο διαμέρισμα κάτω από το οδοντιατρείο. Η δεύτερη προκλήθηκε από την αστοχία της βαλβίδας νερού της συσκευής αποτρύγωσης (φωτο 3) με αποτέλεσμα την ολική πλημμύρα σε όλους τους χώρους του ιατρείου(φωτο 4),(φωτο5)(φωτο6) , καταστροφή θυρών, ηλεκτρονικών  στο unit  και υπολογιστών. Γενικά, μετά από μια πλημμύρα είναι προφανές ότι οι ζημιές σε πατώματα, πόρτες,  έπιπλα και ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές δημιουργούν  αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία του ιατρείου μας και απαιτούν χρόνο και χρήματα για την επαναφορά του ιατρείου στην πρότερη κατάστασή του.

Συμπερασματικά,  όταν  απουσιάζουμε για μεγάλο διάστημα από το οδοντιατρείο μας θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι όταν επιστρέψουμε  θα μπορούμε να βρούμε τον εργασιακό μας χώρο τέλειο και χωρίς ζημιές. Οι διακόπτες  παροχής νερού  θα πρέπει να είναι κλειστοί, οι συσκευές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή διαρροή πρέπει πάντα να είναι κλειστές και όχι stand by.Είναι σκόπιμο να διαχωρίσουμε το κύκλωμα παροχής του νερού του  ιατρικού μας εξοπλισμού από το κύκλωμα του υπόλοιπου χώρου. Με αυτόν τον τρόπο αν τοποθετήσουμε διακόπτη νερού, μπορούμε να κλείνουμε τον διακόπτη στο κύκλωμα του ιατρείου που ενέχει και τους μεγαλύτερους κινδύνους  διαρροής.

Άλλος τρόπος είναι η τοποθέτηση αισθητήρων υγρασίας ,έτσι ώστε η έναρξη διαρροής ενεργοποιείται ηλεκτροβάνα που κλείνει το κύκλωμα νερού.

Οι κάμερες ip είναι  απαραίτητες για να ελέγχουμε μέσα και έξω τον χώρο του οδοντιατρείου. Τυχόν διακοπή της λειτουργίας τους μπορεί να σημαίνει  διακοπή του ρεύματος,  πιθανόν και από πλημμύρα.

Η τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος συναγερμού είναι αυτονόητη μια και τα οδοντιατρεία συχνά αποτελούν μαγνήτη για κλοπές κατά την απουσία μας.
Επίσης η ασφάλιση του ιατρείου είναι απαραίτητη μια και θα μας προστατεύσει  στην κακή στιγμή, άμεσα και αποτελεσματικά.
Ο οδοντίατρος πρέπει όχι μόνο να είναι ενημερωμένος επιστημονικά, άλλα να συνδυάζει και πολλά άλλα προσόντα όπως η εργατικότητα , η φροντίδα (ευγένεια, τιμιότητα) στους ασθενείς μας συχνά με αυτοθυσία και  η προσοχή στις λεπτομέρειες, στα μικρά και στα μεγάλα. Στις σημερινές εποχές που δύσκολα και με αγώνα φτιάχνουμε και εξελίσσουμε κατά την διάρκεια του επαγγελματικού μας βίου, τον εργασιακό μας χώρο, δεν υπάρχει περιθώριο απροσεξίας ,όταν μάλιστα όπως προκύπτει, αυτή μπορεί να μας κοστίσει τόσο ακριβά.

Βιβλιογραφία:
Νelson, IM(2008). “Basic bookkeeping and avoiding theft” .Dent Clin North Am. Jul;52(3):529-34.
Liebling,  LD (2011). “Theft and embezzlement: 10 steps to prevent it.” HDA Now. Summer:8-9.
VanCleave,  AM. et al (2014). “Factors involved in dental surgery fires: a review of the literature”. Anesth Prog. Spring;61(1):21-5.
Mitchell, GM (1992). “Is your insurance coverage up to date?” Dent Econ. Jun;82(6):53-5.
Wightman,  JR, &Scheidel,  DD (1991). “The destruction and resurrection of a dental practice. 2. Up from the ashes”.  Northwest Dent. Sep-Oct;70(5):45-8.
Chir Dent Fr (1984). “[Fire--water damages--theft. Various risks in the dental office (multi-risks and loss of income)]. Oct 25;54(267):46-7.