Πρόσκληση σε συμμετοχή στην έρευνα: «Υπάρχει ωράριο λειτουργίας στο Οδοντιατρικό επάγγελμα»;

Web έρευνες, ένα νέο εργαλείο μελέτης και καταγραφής τάσεων

Με την εισαγωγή του τυχαίου δείγματος το1930, η έρευνα γίνεται ένα δυναμικό εργαλείο στατιστικής ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Ο τρόπος λήψης των δεδομένων ραγδαία εξελίχθηκε από την κλασική  καταγραφή σε χαρτί (PAPI) σε υπολογιστικά  υποβοηθούμενη (CAI),τηλεφωνική (CATI), με το ταχυδρομείο (CASI)  και τελευταία σε web surveys.   Σύμφωνα με την ESOMAR (2006), το 20%  της συλλογής δεδομένων γίνεται με web έρευνες.

Οι έρευνες αυτές μπορεί να είναι κλειστές (με δεδομένες ερωτήσεις) ή ανοικτές (ελεύθερη απάντηση).

Τα πλεονεκτήματα των web ερευνών είναι: η ευκολία αποστολής του ερωτηματολογίου και παραλαβής των απαντήσεων, το χαμηλό κόστος και η ταχύτητα. Εφόσον το ερωτηματολόγιο είναι στοχευμένο και κλειστό έχουμε ευκολία ανάλυσης των ποσοστικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που μελετώνται.

Στα μειονεκτήματα των web ερευνών περιλαμβάνεται η χαμηλή συμμετοχή (24,8%), (Fluid Survey University ). Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενημέρωση για να υπάρξει αυξημένη συμμετοχή.

Η έρευνα «Υπάρχει ωράριο λειτουργίας στο Οδοντιατρικό επάγγελμα» που διεξάγεται για λογαριασμό του «Οδοντιατρικού Βήματος» από τον οδοντίατρο Χρήστο Κωνσταντινίδη Μ.Sc (Προσθ)  είναι η 4η κατά σειρά* και η συμμετοχή σας είναι χρήσιμη για να συνειδητοποιήσουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον κλάδο μας στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας. Αποστέλλεται στο mail σας και αφού εύκολα και γρήγορα συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που είναι δομημένο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις  έρχονται πίσω στο mail μας (αν πατήσετε υποβολή).

* Προηγούμενες έρευνες μας:

Πτώση του όγκου εργασιών και μείωση των ασθενών «συνθέτουν» την εικόνα των οδοντιατρείων
Συμβάματα των ασθενών μας κατά την απουσία μας
Εμφυτεύματα-Ενδοδοντία ...παράλληλοι ή αντίθετοι δρόμοι;

Έρευνα: Εμφυτεύματα- Ενδοδοντία...παράλληλοι ή αντίθετοι δρόμοι; Συμπεράσματα -Προβληματισμοί

Του Χρήστου Κωνσταντινίδη

Είναι γεγονός ότι οι επιστημονικές διοργανώσεις διαφόρων επιστημονικών φορέων περνούν αντίστοιχη κρίση με την ελληνική οδοντιατρική πραγματικότητα. Σε πείσμα όμως των καιρών, υπάρχουν δύο γνωστικά αντικείμενα, τα οποία η κρίση δεν «άγγιξε». Μάλιστα, αν κρίνουμε από τις επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στα αντικείμενα της ενδοδοντίας και των εμφυτευμάτων διαπιστώνουμε μεγάλη συμμετοχή των συνέδρων με αυξητική τάση. Στην τέταρτη κατά σειρά έρευνά του για το «Οδοντιατρικό Βήμα», ο οδοντίατρος Χρήστος Κωνσταντινίδης διερευνά τη στάση των οδοντιάτρων στο κλασικό πλέον ντιμπέιτ στην Οδοντιατρική,  ενδοδοντική θεραπεία ή εξαγωγή και τοποθέτηση εμφυτεύματος. 

ΠερισσότεραΈρευνα: Εμφυτεύματα- Ενδοδοντία...παράλληλοι ή αντίθετοι δρόμοι; Συμπεράσματα -Προβληματισμοί

Συμβάματα του ιατρείου κατά την απουσία μας

Του Χρήστου Κωνσταντινίδη

Επιστρέφοντας από το μεγαλύτερο διάλειμμα από τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, που σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνά μας οριοθετείται κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου, όλοι μας έχουμε την αγωνία να βρούμε το ιατρείο μας, όπως το αφήσαμε και να ξεκινήσουμε άμεσα την εργασία μας.

ΠερισσότεραΣυμβάματα του ιατρείου κατά την απουσία μας

Έρευνα: Αναζητώντας εργασία στο Ην. Βασίλειο

Το "Οδοντιατρικό Βήμα" κατανοώντας την απόφαση αρκετών οδοντιάτρων, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, να διερευνήσουν τις πιθανότητες επαγγελματικής απορρόφησής τους στο εξωτερικό,  παρουσιάζει έναν μίνι-"οδηγό" με τις επαγγελματικές ευκαιρίες που  υπάρχουν σε χώρες του εξωτερικού. Μεταξύ των χωρών που φαίνεται ότι προσελκύουν τους περισσότερους οδοντίατρους, λόγω των ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν  κυρίαρχη θέση κατέχει η Μεγάλη Βρετανία.

Η άσκηση της οδοντιατρικής σε διάφορο της Ελλάδας κράτος, συνεπάγεται και μια διαφορετική διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του οδοντιάτρου, ανάλογα με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας, αλλά προσφέρει και διαφορετικές δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης και χρηματικών απολαβών. Στην ανάλυση που ακολουθεί  παρέχεται μια συνοπτική ανασκόπηση της επαγγελματικής πραγματικότητας των οδοντιάτρων στο Ην. Βασίλειο.

ΠερισσότεραΈρευνα: Αναζητώντας εργασία στο Ην. Βασίλειο