“Πονοκέφαλος” το Βrexit για τους Ευρωπαίους οδοντιάτρους που εργάζονται στο Ην. Βασιλείο

Το 1/3 των Ευρωπαίων οδοντιάτρων σκέφτονται να εγκαταλείψουν το Ην.Βασίλειο μέσα στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έκθεσης του Γενικού Οδοντιατρικού Συμβουλίου (GDC).

 
Ωστόσο, αυτή η τάση που καταγράφεται σε έκθεση διερεύνησης της μελλοντικής στάσης των  Ευρωπαίων οδοντιάτρων που εργάζονται στη Βρετανία, δεν αντανακλάται και στα μητρώα των επαγγελματιών της στοματικής υγείας, επισημαίνεται από το GDC.
 
“Η διερεύνηση των προθέσεων των ανθρώπων οι οποίοι είναι σήμερα σε θέση να εργαστούν στoν τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Βρετανία,  γιατί τα προσόντα τους αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας”, δήλωσε ο  David Teeman από το GDC.

“Η έρευνα αυτή διεξήχθη πριν επιλυθούν σημαντικά ζητήματα, όπως η αναγνώριση των προσόντων, τα δικαιώματα παραμονής και πρόσβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους υπάρχοντες και μελλοντικούς επαγγελματίες της στοματικής υγείας.
Μόλις τα ζητήματα αυτά διευθετηθούν, σχεδιάζουμε μια δεύτερη φάση έρευνας, η οποία θα μπορούσε να μας δώσει ακόμη περισσότερη γνώση για το θέμα και θα μας βοηθήσει στον προγραμματισμό μας”, πρόσθεσε ο ίδιος.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα από αυτούς που σκοπεύουν να εγκαταλείψουν το Ην. Βασίλειο καταδεικνύουν την αβεβαιότητα γύρω από τις διαδικασίες του Brexit ως σημαντικό παράγοντα για αυτή την απόφασή τους.
 
Η έρευνα κατέγραψε επίσης ότι το 84% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το Brexit οδηγεί σε έλλειψη των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με το 75% των συμμετεχόντων στην έρευνα να εκτιμούν ότι το Brexit θα οδηγήσει στην έλλειψη των επαγγελματιών της στοματικής υγείας.
 
Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη κατανοήσει το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια η οδοντιατρική”, δήλωσε ο πρόεδρος της Βρετανικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (BDA), Mick Armstrong.
 
Η κυβέρνηση πρέπει να ξυπνήσει και να δει την κατάσταση. Η δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς οδοντιάτρους”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
* Πηγή: dentistry.co.uk.