Γιατί οι ηλικιωμένοι δεν επισκέπτονται τον οδοντίατρο;

Τις απόψεις των ηλικιωμένων σχετικά με τους λόγους που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την επίσκεψη στον οδοντίατρο κατέγραψε σχετική έρευνα με τίτλο «Older people's description of factors that facilitate and impede regular dental care - a qualitative interview study», η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Dental Hygiene».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, που στηρίζεται σε συνεντεύξεις με ηλικιωμένους 65 έως 95 ετών, οι ανασταλτικοί παράγοντες για την επίσκεψη στο οδοντιατρείο μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: α) προσωπικές εμπειρίες από την αναζήτηση στοματικής φροντίδας, β) εμπόδια στην αναζήτηση στοματικής φροντίδας και γ) προσωπική ευθύνη στην διατήρηση της καλής στοματικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί από τους ερωτώμενους παραδέχθηκαν ότι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από οδοντιατρική φοβία, φοβία που δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν ούτε μεγαλώνοντας. Μια μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων ανέδειξε το σημαντικό ζήτημα του υψηλού κόστους των οδοντιατρικών υπηρεσιών και της περίπλοκης οδοντιατρικής κάλυψης ως βασική αιτία αμέλειας της στοματικής υγείας. Παράλληλα, αρκετοί υπογράμμισαν ότι ακόμη και η μεταφορά στο οδοντιατρείο μπορεί να αποτελεί εμπόδιο, καθώς αρκετοί ηλικιωμένοι δεν είναι σε θέση, χωρίς να υποχρεωθούν σε τρίτους, να μεταβούν μόνοι τους στο οδοντιατρείο. Τέλος, μια μεγάλη μερίδα ασθενών, αισθάνεται ότι  η αναζήτηση οδοντιατρικής φροντίδας στα γηρατειά είναι μια ματαιόδοξη διαδικασία, καθώς υπογραμμίζουν ότι κοστίζει ακριβά για κάποιον που έτσι και αλλιώς βρίσκεται στη Δύση της ζωής του, ενώ κάποιοι άλλοι μολονότι αναγνωρίζουν τα οφέλη για την υγεία, εστιάζουν στις πρακτικές αδυναμίες της τήρησης μιας καλής στοματικής υγιεινής, όπως λόγω αφηρημάδας ή εξαιτίας αστάθειας στα χέρια.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν μια σειρά πρακτικών προβλημάτων που με τη σειρά τους απαιτούν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και ενέργειες σε κυβερνητικό επίπεδο που να εγγυώνται την πρόσβαση στις υπηρεσίες στοματική υγείας για αυτή την ευαίσθητη αυτή ομάδα  ασθενών. Παράλληλα, στρέφουν την προσοχή προς το κενό πληροφόρησης σχετικά με τα πλεονεκτήματα της καλής στοματικής υγείας, καθώς οι περισσότεροι ηλικιωμένοι από τις απαντήσεις τους δείχνουν να αγνοούν τη σύνδεση της στοματικής υγείας με τη συνολική κατάσταση της υγείας τους. Στο σημείο αυτό, διαφαίνεται η ανάγκη σωστής εκπαίδευσης των ασθενών από τους ειδικούς, ώστε οι πρώτοι από πολύ μικρή ηλικία να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους αξίζει να φροντίζουν τη στοματική τους υγεία και  να διατηρήσουν τη φυσική τους οδοντοστοιχία μέχρι και τα βαθιά τους γεράματα.