Οι Αμερικανοί περιμένουν την επιστροφή φόρου για να πάνε στον οδοντίατρο!

 Μια ακόμη έρευνα έρχεται να αποδείξει τη σχέση της υγείας με την «οικονομική υγεία», καθώς σύμφωνα με έκθεση του JPMorgan Chase Institute,  μεγάλη μερίδα των Αμερικανών πολιτών «επενδύει» την επιστροφή φόρου στην υγειονομική περίθαλψη, με την οδοντιατρικές υπηρεσίες να επωφελούνται περισσότερο από αυτές τις δαπάνες, συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία υγείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη είναι κατά 60% υψηλότερες την εβδομάδα μετά την πραγματοποίηση της επιστροφής φόρου σε σχέση με μια τυπική εβδομάδα κατά τη διάρκεια των 100 ημερών που προηγούνται. Οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που πραγματοποιούνται μέσω χρεωστικών καρτών αυξήθηκαν επίσης κατά 83% την εβδομάδα μετά την επιστροφή του φόρου, όπως φαίνεται από την ανάλυση κίνησης των χρεωστικών καρτών, ενώ δεν υπήρξε αντισταθμιστική μεταβολή στις δαπάνες με πιστωτικές κάρτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καταναλωτική αυτή συμπεριφορά πυροδοτήθηκε από την εισροή χρήματος μέσω της επιστροφής φόρου.

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται περαιτέρω και στην ανάλυση των νοικοκυριών βάση των οικονομικών τους στοιχείων: Πιο συγκεκριμένα νοικοκυριά που είχαν στους λογαριασμούς τους απόθεμα μεγαλύτερο από $3500 αύξησαν τις δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 11% μετά την επιστροφή φόρου, ενώ εκείνα με λιγότερα από 536 δολάρια στο αποθεματικό τους αύξησαν τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη κατά 220% μετά την επιστροφή φόρου!

Οι οδοντίατροι έλαβαν το 32% των  δαπανών που πυροδοτήθηκαν από την επιστροφή φόρου. Επίσης, οι επισκέψεις σε οδοντιάτρους και γιατρούς αντιπροσώπευαν το 55% της αναβαλλόμενης περίθαλψης που θα είχε αναζητηθεί νωρίτερα, εάν η επιστροφή φόρου είχε λάβει χώρα πιο νωρίς,

 «Γνωρίζαμε ήδη ότι πολλές οικογένειες δεν έχουν αρκετό ταμειακό απόθεμα για να καλύψουν το κόστος μιας μεγάλης έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Τώρα βλέπουμε επίσης ότι ένας σημαντικός αριθμός Αμερικανών αναβάλλουν την επίσκεψη στον γιατρό και τους συνήθεις ιατρικούς ελέγχους μέχρι να έχουν  μετρητά στο λογαριασμό τους», δήλωσε η Diana Farrell, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου JPMorgan Chase.

*Πηγή:www.dentistrytoday.com