Έρευνα: Οι οδοντίατροι κάνουν λιγότερα ιατρικά λάθη σε σχέση με άλλους επαγγελματίες της υγείας

Μολονότι η πλειονότητα των Αμερικανών έχει θετική εμπειρία από το εγχώριο υγειονομικό σύστημα, 21% των ενηλίκων έχουν σε προσωπικό επίπεδο καταστεί αποδέκτες κάποιου ιατρικού λάθος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησαν από κοινού το Ινστιτούτο για τη Βελτίωση της Υγείας (ΙΗΙ), το Εθνικό Ίδρυμα για την Προστασία των Ασθενών (NPSF) Lucian Leape Institute και το NORC στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Ωστόσο, μόνο το 3% αυτών των σφαλμάτων πραγματοποιήθηκαν από οδοντιάτρους ή στοματικούς και γναθοπροσωπικούς χειρουργός, όπως καταδεικνύει η εν λόγω έρευνα.

Αναλυτικότερα, η έρευνα φανέρωσε ότι το 34% των ιατρικών σφαλμάτων λαμβάνουν χώρα σε ιατρεία, κλινικές ή κέντρα υγείας, ενώ το ίδιο ποσοστό ιατρικών λαθών συμβαίνει στα νοσοκομεία, όχι όμως μέσα στην εντατική μονάδα θεραπείας. Στην Εντατική, συμβαίνει το 14 % των ιατρικών λαθών, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του  4% πραγματοποιούνται σε χειρουργικά κέντρα ή στο πλαίσιο μικρο-επεμβάσεων που δεν απαιτούν την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. Μετά το 3% που καταλαμβάνουν τα λάθη σε οδοντιατρεία, ακολουθεί ένα 2% λαθών που γίνονται στα φαρμακεία, στα κέντρα επείγουσας ανάγκης ή σε κλινικές που δέχονται ασθενείς χωρίς ραντεβού (walk-in clinics). Το 1% των λαθών  λαμβάνει χώρα στο σπίτι και 1% κάπου αλλού.

Οι λανθασμένες διαγνώσεις αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο αριθμό σφαλμάτων αγγίζοντας το 59%, ακολουθούμενες από λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης, χειρουργικής επέμβασης ή θεραπείας. Διαγνώσεις που δεν είχαν νόημα, έλλειψη σεβασμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας, λανθασμένες οδηγίες σχετικά με την συντηρητική αγωγή, λανθασμένες δόσεις φαρμάκων, περιττή θεραπεία, οδηγίες από διαφορετικούς θεραπευτές, λοιμώξεις μετά τη θεραπεία και λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή, περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα των σφαλμάτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
• Σχεδόν οι μισοί από όσους αντιλήφθηκαν λάθος,  το γνωστοποίησαν στα ιατρικό προσωπικό ή σε άλλα μέλη της υγειονομικής μονάδας
• Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι, ενώ οι επαγγελματίες της υγείας είναι κυρίως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ασθενών, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο
• Όταν ρωτήθηκαν τι προκάλεσε το σφάλμα που αντιμετώπισαν, οι ερωτώμενοι υπέδειξαν κατά μέσο όρο τουλάχιστον επτά διαφορετικούς αιτιολογικούς παράγοντες.

"Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι ένα κρίσιμο, αλλά πολύπλοκο ζήτημα", δήλωσε η  κ.Tejal K. Gandhi, MPH, πρόεδρος του ινστιτούτου IHI / NPSF Lucian Leape. "Η εστίαση στα διαγνωστικά σφάλματα και στα κέντρα μικρο-επεμβάσεων  αντανακλά ευρήματα και άλλων σχετικών ερευνών, υποδηλώνοντας ότι οι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να υιοθετήσουν μια συστηματική προσέγγιση της ασφάλειας που να καλύπτει όλες τα κέντρα  και τις μορφές παροχής ιατρικής φροντίδας και όχι μόνο τα νοσοκομεία.

* Πηγή:www.dentistrytoday.com