Οδοντίατροι, Γιατροί και Κτηνίατροι στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Μικροβιακή Αντοχή

Η Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων (FVE) χαιρέτισαν το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ). Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι αυτό το δεύτερο σχέδιο δράσης που πρεσβεύει την προσέγγιση  «Μια υγεία»,  αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα.

Σημειώνεται ότι με βάση διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΕ, η μικροβιακή αντοχή ευθύνεται για περίπου 25.000 θανάτους και δαπάνες ύψους 1,5 δισ. που βαρύνουν επιπλέον την υγειονομική περίθαλψη κάθε χρόνο μόνο στην ΕΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις, ενώ αν δεν ληφθούν μέτρα τα μεγέθη θα αυξάνονται με τραγικούς ρυθμούς και εκτιμάται ότι έως το 2050, η μικροβιακή αντοχή είναι δυνατόν να γίνει πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου από τον καρκίνο.

Οι τρεις οργανώσεις (CPME, CED, FVE ) πιστεύουν ακράδαντα ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία, την αποφασιστικότητα σε επίπεδο ηγεσίας και την ανάληψη ευθυνών είναι δυνατό να αναστραφεί το υπάρχον κλίμα, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτή την απειλή για την υγεία και ολόκληρη η κοινωνία να υιοθετήσει  την υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών, ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών.

Ο Δρ Marco Landi, Πρόεδρος του CED,  τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, σημειώνοντας:  «Το CED αναγνωρίζει ότι η οδοντιατρική θα υποστεί σημαντική κρίση αν σταματήσουν να λειτουργούν τα αντιβιοτικά ως αποτελεσματικοί παράγοντες στη θεραπεία των λοιμώξεων.  Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο τόσο για τη δημόσια όσο και για τη στοματική υγεία οι οδοντίατροι να συνταγογραφούν  αντιβιοτικά  μόνο όταν είναι απαραίτητα και κατάλληλα για τη θεραπεία και να βοηθήσουν τους ασθενείς να καταλάβουν ότι τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν τον πονόδοντο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της CPME, Dr Jacques de Haller, ανέφερε: «Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση είναι τα κλειδιά για την αλλαγή συμπεριφορών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν  την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Η αντιμετώπιση της απειλής που θέτει για την υγεία η μικροβιακή αντοχή απαιτεί την ανάληψη ευθυνών από όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Όσοι συνταγογραφούν φάρμακα πρέπει να ενθαρρύνονται και να τους παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία για να βασίζονται σε τεκμήρια όταν προβαίνουν στη συνταγογράφηση και έτσι να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών.Τα συστήματα επιτήρησης πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι βέλτιστες πρακτικές και τα συγκρίσιμα δεδομένα να μπορούν να διαχέονται σε όσους συνταγογραφούν».

Ο Δρ Rafael Laguens, Πρόεδρος της FVE, υπογράμμισε ότι «οι άνθρωποι και τα ζώα μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον, αλληλεπιδρούν συνεχώς και επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο. Η μικροβιακή αντοχή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση και ανάλυση για να κατανοήσουμε τους πραγματικούς μηχανισμούς μικροβιακής αντοχής και για τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε τη λήψη αποφάσεων στη βάση επιστημονικών συμπερασμάτων και τον συντονισμό των ενεργειών μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πρόκληση της μικροβιακής αντοχής παγκοσμίως».

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΜΑ στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

1ος πυλώνας: Κάνοντας την ΕΕ «χώρο εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών»

Η CPME, το CED και η FVE πιστεύουν ότι η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στη διαχείριση της μικροβιακής  αντοχής. Η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και η διάθεση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών πρέπει να εξασφαλιστούν για όλα τα κράτη-μέλη. Τα συστήματα επιτήρησης θα πρέπει να ενδυναμωθούν μέσω της βελτίωσης της συλλογής δεδομένων και της οικοδόμησης μιας αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας.

2ος πυλώνας: Ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας

Η CPME, η CED και η FVE απηύθυναν κάλεσμα για πιο γρήγορες, φθηνές και αξιόπιστες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους γιατρούς, τους οδοντιάτρους και τους κτηνιάτρους. Τα συστήματα  επιτήρησης πρέπει να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν και τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων. Τα συστήματα αποζημίωσης θα πρέπει να διευκολύνουν την χρήση των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων πριν από οποιαδήποτε συνταγογράφηση αντιβιοτικών είτε αφορά στην υγεία των ανθρώπων, είτε στην υγεία των ζώων.

3ος πυλώνας: Διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας για την μικροβιακή αντοχή

Η CPME,  το CED και η FVE ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει ισχυρή ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να εντείνει την συνεργασία με άλλα μέρη στο πλαίσιο της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον,  θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με την μικροβιακή αντοχή και την κατανάλωση αντιβιοτικών σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η CPME, το CED και η FVE καλούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν με τους γιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους που συνταγογραφούν αντιβιοτικά, ώστε να διασφαλίσουν αποτελεσματικούς, πρακτικούς και εφικτούς στόχους στα εθνικά σχέδια δράσης τους καθώς και την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ΜΑ.