Πρόστιμο 1500 ευρώ σε όσους οδοντιάτρους δεν έχουν POS

Με πρόστιμο 1500 ευρώ απειλούνται οι οδοντίατροι και οι επαγγελματίες υγείας που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1445Β/27.04.2017) στην οποία καθορίζονται οι επαγγελματικές ομάδες που υποχρεούνται κατά τις συναλλαγές τους να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται και οι επαγγελματίες υγείας και μέσα σε αυτούς οι οδοντίατροι.

Οι υπόχρεοι, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης «όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή».

Αναλυτικά διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ.