«Πάγωσαν» τα σχέδια για την πρώτη ανεξάρτητη Οδοντιατρική Σχολή στη Βρετανία

Στο «συρτάρι» μπήκαν τα σχέδια για την  ίδρυση  της πρώτης  ανεξάρτητης Οδοντιατρικής Σχολής  στην  Μ. Βρετανία, μετά από ενστάσεις που προέβαλε το Γενικό Οδοντιατρικό Συμβούλιο της Βρετανίας(GDC) σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

Πληροφορίες

«Εικονικοί ασθενείς» για καλύτερη εξοικείωση με τις οδοντιατρικές τεχνικές

Οι φοιτητές Οδοντιατρικής στο Οδοντιατρικό Ινστιτούτο του  Πανεπιστημίου Leeds θα είναι οι πρώτοι φοιτητές στην Μ. Βρετανία, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις γνώσεις τους πάνω σε εικονικούς ασθενείς.

Πληροφορίες