Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης μεταξύ των εταιρειών ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ και BIEN AIR

Οι εταιρείες ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ και BIEN AIR (Ελβετία) ανακοίνωσαν ότι έχουν συνάψει συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης.  Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ αναλαμβάνει τις επισκευές των χειρολαβών και άλλων συσκευών BIEN AIR, καθώς εκπληρώνει τους όρους τεχνικού εξοπλισμού και ειδικής εκπαίδευσης τεχνικού.

Περισσότερα εταιρικά νέα για την εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www. pandental.eu