ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τιμή: 25€
©2004. Σελίδες: 204
ISBN 960-7336-12-7

Λεξικό Ενδοδοντολογικών Όρων της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας

• Ερμηνεία και επεξήγηση Ενδοδοντολογικών όρων με σύντομο και περιεκτικό τρόπο
• Υπαρξη λημματολογίου αγγλικών όρων με δυνατότητα αξιοποίησής του και ως αγγλοελληνικού λεξικού
• Κάλυψη κάθε συγγραφικής ή διδακτικής ανάγκης στο χώρο της ενδοδοντολογίας/ενδοδοντίας
• Διατύπωση όρων και λημμάτων με αλφαβητική σειρά με σαφήνεια και αξιόπιστη ερμηνεία


ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ