Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ DNA

Τιμή: 15€
©2010. Σελίδες: 430
ISBN 978-960-99328-2-0
Eκδόσεις: «ΟΒ»

Η Ιατρική πριν και μετά το DNA

Χρήστος Σ. Μάρτης
Βασίλειος Ν. Ράγκος  
Μαρία Κ. Τσουβαλά

Η Ιατρική σήμερα έχει πάψει να είναι η επιστήμη της κλινικής ή της απλής εργαστηριακής διάγνωσης και της συμβατικής θεραπευτικής.
Με την αδιατάρακτη συμπόρευσή της με τη Βιολογία και τη Φυσικοχημεία στους περασμένους (19ο -20ο) αιώνες και τη σύγχρονη Βιογενετική που με τις εκπληκτικές προόδους της τεχνολογίας και τηλεβιολογίας έχουν κατακτήσει περιοχές της γνώσης εντελώς απλησίαστες μέχρι λίγα χρόνια πριν... Την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου και της νέας ίσως κοινωνίας που θα «κατασκευαστεί», αν συμβεί οι καινοτομίες αυτές να υλοποιηθούν, ποιος, όμως, θα την ελέγξει;
Η λογική και ο φιλοσοφικός στοχασμός, μέσα από μια παγκόσμια ενημέρωση, είναι τα μόνα καταφύγια που με ασφάλεια μπορεί ίσως να εμπιστευτεί η Ιατρική για τη χαλιναγώγηση του καινούργιου, στον τρέχοντα και ασυγκράτητα φιλόδοξο 21ο αιώνα.


Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ DNA