ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τιμή: 60€
©2009. Σελίδες: 315
ISBN 978-960-89805-8-7
Eκδόσεις: «ΟΒ»

Προβλήματα Οδοντιατρικής Χειρουργικής. Διάγνωση και θεραπεία

Χρήστος Σ. Μάρτης
Κυριακή Χρ. Μάρτη

Απευθύνεται κυρίως στο γενικό οδοντίατρο, καθώς δίνει λύσεις αναφορικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι συγγραφείς καταθέτουν με ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο την κλινική τους γνώση και εμπειρία πάνω σε καθημερινά θέματα χειρουργικής του στόματος. Με σαφήνεια και εύληπτο τρόπο αναλύονται κρίσιμα ζητήματα, όπως: προεγχειρητικός έλεγχος και διαχείριση ασθενούς σε επείγουσες περιπτώσεις, προβλήματα κατά την τέλεση της τοπικής αναισθησίας, η βιοψία στο γναθοστοματικό χώρο, χειρουργική (διαφατνιακή) εξαγωγή δοντιών, ο έγκλειστος κάτω σωφρονιστήρας, ακρορριζεκτομή, μασητηριακή μυαλγία και πολλά άλλα. Τα σχεδιαγράμματα που υπάρχουν στο βιβλίο, οι φωτογραφίες και οι ακτινογραφίες από χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά συμβάλλουν στην καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν στην οδοντιατρική χειρουργική.


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ