ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ


2022

ΤΕΥΧΟΣ 147 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 146 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 145 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 144 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2021

ΤΕΥΧΟΣ 143 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 142 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 141 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 140 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 139 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 138 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2020

ΤΕΥΧΟΣ 137 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 136 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ COVID-19

ΤΕΥΧΟΣ 135 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 134 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 133 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 132 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2019

ΤΕΥΧΟΣ 131 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 130 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 129 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 128 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 127 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 126 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2018

ΤΕΥΧΟΣ 125 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 124 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 123 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 122 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 121 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 120 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2017

ΤΕΥΧΟΣ 119 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 118 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 117 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 116 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 115 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 114 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2016

ΤΕΥΧΟΣ 113 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 112 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 111 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 110 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 109 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2015

ΤΕΥΧΟΣ 107 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 106 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 104 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 103 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 102 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2014

ΤΕΥΧΟΣ 101 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 100 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 99 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 98 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 97 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 96 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2013

ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 94 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 93 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 92 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 91 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 90 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2012

ΤΕΥΧΟΣ 89 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 87 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 86 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 85 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 84 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2011

ΤΕΥΧΟΣ 83 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 82 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 81 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 78 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 76 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2010

ΤΕΥΧΟΣ 74 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 73 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 71 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 70 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 68 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 66 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2009

ΤΕΥΧΟΣ 64 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 63 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 61 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 60 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 58 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 56 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


2008

ΤΕΥΧΟΣ 54 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 53 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 51 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 48 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 46 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ